Executive scholar Slide SDG std64SCB ขยายเวลาการขอออกบัตร นิสิตใหม่ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 SIM-2021 GE circular vaccine-nisit compare ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
kubook

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ มก.
10 พย 64 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติในการเรียนการสอบออนไลน์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   [th] : [en]
แนวปฏิบัติในการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนและสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
การขอออกบัตรประจำตัวนิสิตใหม่ หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ประกาศเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ
มก.ห่วงใย ให้ยืมอุปกรณ์
ซิมการ์ดสำหรับอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการสอบ
เรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 16