โครงการจัดอบรม KULearn และ KULam


✿ กำหนดการ
การฝึกอบรมการสร้างคลิปวีดีโอด้วย iPad และการใช้งานระบบการเรียนการสอน (KULearn) และ ระบบสอบ (KU LAM)

(หากท่านมี  iPad อยู่แล้ว ให้เตรียมมาด้วย พร้อมหูฟัง)

23 ก.ค. 63 วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องประชุมโรจนสุพรรณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3)
24 ก.ค.63  และ 5 ส.ค. 63 บางเขน (ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 5 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพี สาคริก)
4  ส.ค. 63  วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร (ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร)
6 ส.ค. 63    วิทยาเขตศรีราชา (ห้องประชุม 2 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี)

ช่วงเช้า
9:00- 10:00 การสร้างคลิปวีดีโอการสอนด้วย iPad และการจัดเก็บ (มี iPad ให้ทดลองใช้งาน)
10:00 – 11:00 การสร้างรายวิชาเพื่อการสอน แบบ MOOCs บน KULearn
11:00 – 12:00 การสร้างแบบทดสอบและแบบประเมิน บน KULearn (Download คู่มือที่นี่)

​12:00 – 13:00 พักเที่ยง

ช่วงบ่าย
13:00 – 14:00 การออกข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ กว่า 30 แบบใน KU LAM
14:00 – 15:00 การนำข้อสอบมาสร้างเป็นชุดข้อสอบ
15:00 – 16:00 การจัดชุดข้อสอบผูกกับกลุ่มนิสิตที่จะจัดสอบ และการจัดผู้สอบ และการบันทึกภาพผู้สอบ

ระบบเรียน KULearn

ระบบสอบ KULam

คู่มือระบบสอบ 

✿แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม (สำหรับอาจารย์) หรือ สแกน QR Code(ด้านล่าง)

(กรุณาล็อกอินเข้าไปกรอกแบบฟอร์มด้วย KU-Google (@ku.th)
กรณีขึ้น ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง ให้กดที่อีเมลที่แสดงด้านล่าง แล้วจะขึ้นชื่ออีเมลทั้งหมดที่ท่านล็อกอินอยู่ในปัจจุบัน ให้เลือกใช้ @ku.th)

ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารการศึกษา
คุณธัญญ์นัฐดา กุนอก (thannatda.k@ku.th) โทร 0 2118 0100 ต่อ (61)8059

*** ไม่เคยเข้าใช้งาน KU-Google หรือไม่ทราบอีเมล @ku.th ของตนเอง? ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากโพสต์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

 

✿เข้าร่วมด้วย Cisco Webex Meetings..
ได้ที่ https://ku-edu.webex.com/join/KUlearnKUlam 

 

หรือ สแกน

 

 

 

✿หลังเข้าร่วมอบรมฯขอความร่วมมือทำแบบประเมิน