แนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

     

แนะแนวการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ที่นี่นะคะ

เรียนล่วงหน้า <<<เรียนล่วงหน้า

ภาคพิเศษ   คือ

                         หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเดียวกันกับภาคปกติ  แต่จะมีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงกว่าภาคปกติประมาณนึง (แต่ละสาขาไม่เท่ากัน)
                         และมีการเข้าเรียนในเวลาที่ต่างกันกับภาคปกติ  (แต่ไม่ใช่ภาคสมทบนะคะ)

ให้คำปรึกษา และแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา  โทร  02-1180112 หรือ 02-1180100
                                                         โทรศัพท์   02-9428200 ต่อ 618205-618206