คู่มือการกรอกข้อมูล CHECO
คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษา

 

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เอกสารการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2566 (ล่าสุด)
หนังสือเลขที่ ลงวันที่  ไฟล์เอกสาร
นร 1004.3/277 11 กันยายน 2566
นร 1004.3/241 10 สิงหาคม 2566
นร 1004.3/191 12 กรกฎาคม 2566
นร 1004.3/179 27 มิถุนายน 2566
นร 1004.3/144 29 พฤษภาคม 2566
นร 1004.3/90 12 เมษายน 2566
นร 1004.3/83 10 เมษายน 2566
นร 1004.3/40 13 กุมภาพันธ์ 2566
นร 1004.3/26 27 มกราคม 2566

เอกสารการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2565
หนังสือเลขที่ ลงวันที่  ไฟล์เอกสาร
นร 1004.3/377 29 ธันวาคม 2565
นร 1004.3/316 17 พฤศจิกายน 2565
นร 1004.3/301 28 ตุลาคม 2565
นร 1004.3/294 18 ตุลาคม 2565
นร 1004.3/278 30 กันยายน 2565
นร 1004.3/253 16 กันยายน 2565
นร 1004.3/246 8 กันยายน 2565
นร 1004.3/228 18 สิงหาคม 2565
นร 1004.3/206 22 กรกฎาคม 2565
นร 1004.3/195 30 มิถุนายน 2565
นร 1004.3/180 20 มิถุนายน 2565
นร 1004.3/133 11 พฤษภาคม 2565
นร 1004.3/118 19 เมษายน 2565
นร 1004.3/117 19 เมษายน 2565
นร 1004.3/101 29 มีนาคม 2565
นร 1004.3/100 29 มีนาคม 2565
นร 1004.3/99 29 มีนาคม 2565
นร 1004.3/79 4 มีนาคม 2565
นร 1004.3/71 28 กุมภาพันธ์ 2565
นร 1004.3/56 9 กุมภาพันธ์ 2565
นร 1004.3/55 9 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก่อนปี พ.ศ. 2565
หนังสือเลขที่ ลงวันที่  ไฟล์เอกสาร
นร 1004/ว 8 20 กรกฎาคม 2560
นร 1004/ว 3 3 กุมภาพันธ์ 2559
นร 1004.3/ว 14 10 กันยายน 2555
นร 1004.3/ว 41 30 กุมภาพันธ์ 2553

 

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พ.ศ. 2567 (ล่าสุด)
หนังสือเลขที่ ลงวันที่  ไฟล์เอกสาร
ศธ 0206.6/65 29 มกราคม 2567

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พ.ศ. 2566
หนังสือเลขที่ ลงวันที่  ไฟล์เอกสาร
ศธ 0206.6/1128 23 พฤศจิกายน 2566
ศธ 0206.6/1126 23 พฤศจิกายน 2566
ศธ 0206.6/963 25 กันยายน 2566
ศธ 0206.6/960 25 กันยายน 2566
ศธ 0206.6/859 8 สิงหาคม 2566
ศธ 0206.6/850 3 สิงหาคม 2566
ศธ 0206.6/787 12 กรกฎาคม 2566
ศธ 0206.6/720 7 กรกฎาคม 2566
ศธ 0206.6/661 20 มิถุนายน 2566
ศธ 0206.6/606 6 มิถุนายน 2566
ศธ 0206.6/585 2 มิถุนายน 2566
ศธ 0206.6/578 1 มิถุนายน 2566
ศธ 0206.6/574 1 มิถุนายน 2566
ศธ 0206.6/493 18 พฤษภาคม 2566
ศธ 0206.6/360 3 เมษายน 2566
ศธ 0206.6/299 27 มีนาคม 2566
ศธ 0206.6/49 13 มกราคม 2566
ศธ 0206.6/36 12 มกราคม 2566
ศธ 0206.6/32 10 มกราคม 2566
ศธ 0206.6/30 10 มกราคม 2566
ศธ 0206.6/29 10 มกราคม 2566

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พ.ศ. 2565
หนังสือเลขที่ ลงวันที่  ไฟล์เอกสาร
ศธ 0206.6/800 20 ตุลาคม 2565
ศธ 0206.6/795 20 ตุลาคม 2565
ศธ 0206.6/789 20 ตุลาคม 2565
ศธ 0206.6/788 20 ตุลาคม 2565
ศธ 0206.6/705 28 กันยายน 2565
ศธ 0206.6/702 28 กันยายน 2565
ศธ 0206.6/701 28 กันยายน 2565
ศธ 0206.6/620 22 สิงหาคม 2565
ศธ 0206.6/611 19 สิงหาคม 2565
ศธ 0206.6/561 27 กรกฎาคม 2565
ศธ 0206.6/495 29 มิถุนายน 2565
ศธ 0206.6/484 23 มิถุนายน 2565
ศธ 0206.6/472 23 มิถุนายน 2565
ศธ 0206.6/471 23 มิถุนายน 2565
ศธ 0206.6/410 26 พฤษภาคม 2565
ศธ 0206.6/405 26 พฤษภาคม 2565
ศธ 0206.6/404 26 พฤษภาคม 2565
ศธ 0206.6/387 18 พฤษภาคม 2565
ศธ 0206.6/380 18 พฤษภาคม 2565
ศธ 0206.6/377 18 พฤษภาคม 2565
ศธ 0206.6/375 18 พฤษภาคม 2565
ศธ 0206.6/337 22 เมษายน 2565
ศธ 0206.6/335 22 เมษายน 2565
ศธ 0206.6/324 21 เมษายน 2565
ศธ 0206.6/283 28 มีนาคม 2565
ศธ 0206.6/197 1 มีนาคม 2565
ศธ 0206.6/192 28 กุมภาพันธ์ 2565
ศธ 0206.6/191 28 กุมภาพันธ์ 2565
ศธ 0206.6/107 31 มกราคม 2565
ศธ 0206.6/106 31 มกราคม 2565
ศธ 0206.6/79 31 มกราคม 2565
ศธ 0206.6/75 28 มกราคม 2565
ศธ 0206.6/71 28 มกราคม 2565
ศธ 0206.6/50 27 มกราคม 2565
ศธ 0206.6/45 25 มกราคม 2565

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พ.ศ. 2564
หนังสือเลขที่ ลงวันที่  ไฟล์เอกสาร
ศธ 0206.6/795 23 พฤศจิกายน 2564
ศธ 0206.6/794 23 พฤศจิกายน 2564
ศธ 0206.6/793 23 พฤศจิกายน 2564
ศธ 0206.6/787 23 พฤศจิกายน 2564
ศธ 0206.6/786 23 พฤศจิกายน 2564
ศธ 0206.6/698 26 ตุลาคม 2564
ศธ 0206.6/642 28 กันยายน 2564
ศธ 0206.6/635 27 กันยายน 2564
ศธ 0206.6/601 8 กันยายน 2564
ศธ 0206.6/578 27 สิงหาคม 2564
ศธ 0206.6/563 25 สิงหาคม 2564
ศธ 0206.6/555 25 สิงหาคม 2564
ศธ 0206.6/415 10 มิถุนายน 2564
ศธ 0206.6/399 10 มิถุนายน 2564
ศธ 0206.6/389 10 มิถุนายน 2564
ศธ 0206.6/387 10 มิถุนายน 2564
ศธ 0206.6/384 10 มิถุนายน 2564
ศธ 0206.6/379  9 มิถุนายน 2564
ศธ 0206.6/322 28 พฤษภาคม 2564
ศธ 0206.6/215 30 มีนาคม 2564
ศธ 0206.6/213 30 มีนาคม 2564
ศธ 0206.6/211 30 มีนาคม 2564
ศธ 0206.6/210 30 มีนาคม 2564
ศธ 0206.6/208 30 มีนาคม 2564
ศธ 0206.6/194 30 มีนาคม 2564
ศธ 0206.6/192 30 มีนาคม 2564
ศธ 0206.6/191 30 มีนาคม 2564
ศธ 0206.6/26 21 มกราคม 2564
ศธ 0206.6/25 21 มกราคม 2564
เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ย้อนหลัง

ออ

หนังสือเลขที่ ลงวันที่  ไฟล์เอกสาร
ศธ 0206.6/870 30 ธันวาคม 2563
ศธ 0206.6/756 17 พฤศจิกายน 2563
ศธ 0206.6/730 3 พฤศจิกายน 2563
ศธ 0206.6/104 24 กุมภาพันธ์ 2563
ศธ 0206.6/742 29 พฤศจิกายน 2562
ศธ 0206.6/717 18 พฤษภาคม 2562
ศธ 0206.6/234 5 เมษายน 2562
ศธ 0206.6/228 5 เมษายน 2562
ศธ 0206.6/203 28 มีนาคม 2562
ศธ 0206.6/13 7 มกราคม 2562
ศธ 0206.6/843 28 พฤศจิกายน 2561
ศธ 0206.6/827 21 พฤศจิกายน 2561
ศธ 0206.6/734 30 ตุลาคม 2561
ศธ 0206.6/639 27 กันยายน 2561
ศธ 0206.6/638 27 กันยายน 2561
ศธ 0206.6/561 31 สิงหาคม 2561
ศธ 0206.6/560 31 สิงหาคม 2561
ศธ 0206.6/457 19 กรกฎาคม 2561
ศธ 0206.6/456 19 กรกฎาคม 2561
ศธ 0206.6/453 19 กรกฎาคม 2561
ศธ 0206.6/446 17 กรกฎาคม 2561
ศธ 0206.6/445 17 กรกฎาคม 2561
ศธ 0206.6/320 31 พฤษภาคม 2561
ศธ 0206.6/98 26 กุมภาพันธ์ 2561
ศธ 0206.6/177 30 มีนาคม 2561
ศธ 0206.6/775 15 มิถุนายน 2558
ศธ 0206.6/2450 5 กันยายน 2557
ศธ 0206.6/2443 4 กันยายน 2557
ศธ 0206.6/2400 26 สิงหาคม 2557
ศธ 0206.6/2397 26 สิงหาคม 2557
ศธ 0206.6/2298 30 กรกฎาคม 2557
ศธ 0206.6/2020 28 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/2019 28 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/2018 28 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/2017 28 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/2013 28 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/1987 27 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/1955 27 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/1952 27 พฤษภาคม 2557
ศธ 0206.6/1767 21 พฤษภาคม 2557