โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 17 (2565) รอบที่ 3 (กันยายน – พฤศจิกายน 2565)

หมดเวลาลงทะเบียนเรียนของรุ่นที่ 17/3

เลือกรูปแบบการเข้าสอบกลางภาคและสอบไล่

การซ้อมการเข้าสอบ รุ่นที่ 17/3 วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์การสอบ KU LAM :: https://exam.ku.th

คำแนะนำในการตั้งค่าอุปกรณ์ :: https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/1305.html

Link สำหรับเข้าห้อง ZOOM ดังนี้
Meeting ID: 954 2001 0966
Passcode: 011022
หรือกดลิงก์: https://zoom.us/j/95420010966?pwd=aVVzZzJaV3NHbERaT2hRZ3NXZXB5Zz09

 • ผู้เข้าสอบรายเดิมรุ่นที่ 17 (เคยเข้าสอบในรุ่นที่ 17/1 , 17/2 แล้ว) ทำข้อสอบซ้อมสอบของรุ่นที่ 17/3 ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 … หากดำเนินการด้วยตนเองได้สำเร็จจนถึงขั้นตอนการทดลองส่งข้อเขียนได้ ไม่ต้องเข้าซ้อมตามที่กำหนด
  • ดำเนินการได้เลย โดยเข้าสู่ระบบด้วยการกดปุ่ม Google Sign In
  • เลือกวิชา “How To KULAM” ตรงกล่อง Dropdown
  • กดปุ่ม Start กับตัวข้อสอบเช็กกล้องก่อน (Device Test)
  • แล้วกดปุ่ม Start เพื่อเริ่มทำข้อสอบ ตามลำดับขั้นที่เคยสอบ (Agreement >> Exam >> QRSubmission)
 • ผู้เข้าสอบรายใหม่รุ่นที่ 17 (ไม่เคยสอบในรุ่นที่ 17/1 , 17/2 มาก่อน) ต้องเข้าซ้อมสอบตามที่กำหนดเพียงรอบเดียว ดังนี้
  • รอบที่ 1 เวลา 9.30 – 11.00 น. | เลขท้ายเลขประจำตัวประชาชน เลข 1 2 3
  • รอบที่ 2 เวลา 12.00 – 13.30 น. | เลขท้ายเลขประจำตัวประชาชน เลข 4 5 6 7
  • รอบที่ 3 เวลา 14.30 – 16.00 น. | เลขท้ายเลขประจำตัวประชาชน เลข 8 9 0
  • ให้ทั้งผู้ที่เลือกสอบออนไลน์และสอบออนไซต์ เข้าซ้อมสอบ (เผื่อท่าน ฯ ประสบเหตุฉุกเฉินไม่สามารถมาสอบออนไซต์ได้ ท่านจะได้เข้าสอบออนไลน์โดยไม่ติดขัด)

การปฏิบัติกรณีสอบ ออนไลน์ | การปฏิบัติกรณีสอบ ณ มก.

ลงทะเบียนเรียน Early Bird รุ่น 17/3 | เข้าระบบการเรียนการสอน | ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 17 (พ.ศ. 2565)


โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 17 (2565) รอบที่ 2 (มิถุนายน – สิงหาคม 2565)

การสอบไล่ รุ่นที่ 17/2 วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565

ประกาศผลการสอบไล่ รุ่นที่ 17/2 โดยการคลิก >> คลิกที่นี่ << ขอให้ทุกท่าน โชค A
หมายเหตุ: เนื่องจากมีการปรับปรุงย้ายเซิร์ฟเวอร์ ผลการสอบของครั้งก่อนหน้าจะยังไม่สามารถเปิดเข้าไปดูย้อนหลังได้ ณ ขณะนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจึงจะดูผลการเรียนรุ่นย้อนหลังได้ ขออภัยในความไม่สะดวก

การปฏิบัติกรณีสอบ ออนไลน์ | การปฏิบัติกรณีสอบ ณ มก.

| เข้าระบบการเรียนการสอน | ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 17 (พ.ศ. 2565)


โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565

และตรวจสอบผลการเรียนย้อนหลังรุ่นที่ 14-17….

นิสิตที่เคยเป็นผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเข้าศึกษาด้วยช่องทางโควตาพิเศษของโครงการ หรือช่องทางอื่น ๆ ก็ตาม ที่มีผลการเรียนถึงเกณฑ์และไม่หมดอายุผลการเรียน สามารถอ่านรายละเอียดและดำเนินการได้

*** นิสิตจะต้องได้เลขประจำตัวนิสิต 10 หลัก (เช่น 6501234567) และดำเนินการส่งเอกสารมอบตัวผ่านระบบ ให้เรียบร้อยก่อน (เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หรือตามกำหนดการของแต่ละรอบ TCAS และแต่ละวิทยาเขต) จึงจะดำเนินการต่อไปได้

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต

คำเตือน: หมดเขตการเทียบโอนของปีการศึกษา 2565 หลักสูตรภาษาไทย วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และหลักสูตรนานาชาติ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฐมนิเทศโครงการ ฯ รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2565

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศของรุ่นที่ 17 สามารถดูบันทึกการปฐมนิเทศย้อนหลังได้ที่ด้านล่างนี้

Playlist บันทึกการปฐมนิเทศ (ย้อนหลัง)


ประกาศและแบบฟอร์ม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • เอกสารคำร้องทั่วไปของโครงการเรียนล่วงหน้า

ติดต่อเรา

สอบถามทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเรียนล่วงหน้า เงื่อนไขการสมัคร โควตาต่าง ๆ การยื่นคำร้อง 0 2118 0100
ต่อ 8231, 8049, 8204
registrar@ku.ac.th
Facebook: KULearn
ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบ KU Mart (ระบบรับสมัครและชำระเงิน), KU Learn (ระบบการเรียนการสอน), KU LAM (ระบบการสอบ) 0 2118 0100
ต่อ 8031
หมายเลขแจ้งปัญหา สำหรับกรณีวันสอบกลางภาค/สอบไล่เท่านั้น 096 224 2207
กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต 0 2118 0100 ต่อ 8049
admission@ku.ac.th
การเทียบโอนรายวิชา (เมื่อเป็นนิสิตของ มก. แล้ว) 0 2118 0100
ต่อ 8031
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) รวมถึงการอุทรณ์ผลการสอบ ฯ 0 2562 5555 ต่อ 646141-6
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (หลักการตลาด) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ