โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 17 (2565) รอบที่ 2 (มิถุนายน – สิงหาคม 2565)

ขอให้ผู้ลงทะเบียนเรียนพร้อมสอบ รุ่นที่ 17 รอบที่ 2 ทุกท่าน ลงทะเบียนสอบและเลือกรูปแบบการสอบ (ออนไซต์ มก. ด้วยอุปกรณ์ หรือออนไลน์จากที่บ้าน ตั้งกล้องเอง) ได้ โดย คลิกที่นี่

สำหรับผู้ที่ยังต้องการลงทะเบียนล่าช้า ยังคงดำเนินการได้ถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 22.59 น.

ลงทะเบียนสอบ รุ่นที่ 17/2 | ลงทะเบียนเรียนล่าช้า รุ่นที่ 17/2 | เข้าระบบการเรียนการสอน | ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 17 (พ.ศ. 2565)


โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565

และตรวจสอบผลการเรียนย้อนหลังรุ่นที่ 14-17….

นิสิตที่เคยเป็นผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเข้าศึกษาด้วยช่องทางโควตาพิเศษของโครงการ หรือช่องทางอื่น ๆ ก็ตาม ที่มีผลการเรียนถึงเกณฑ์และไม่หมดอายุผลการเรียน สามารถอ่านรายละเอียดและดำเนินการได้

*** นิสิตจะต้องได้เลขประจำตัวนิสิต 10 หลัก (เช่น 6501234567) และดำเนินการส่งเอกสารมอบตัวผ่านระบบ ให้เรียบร้อยก่อน (เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หรือตามกำหนดการของแต่ละรอบ TCAS และแต่ละวิทยาเขต) จึงจะดำเนินการต่อไปได้

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต

คำเตือน: หมดเขตการเทียบโอนของปีการศึกษา 2565 หลักสูตรภาษาไทย วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และหลักสูตรนานาชาติ วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปฐมนิเทศโครงการ ฯ รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2565

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าปฐมนิเทศของรุ่นที่ 17 สามารถดูบันทึกการปฐมนิเทศย้อนหลังได้ที่ด้านล่างนี้

Playlist บันทึกการปฐมนิเทศ (ย้อนหลัง)


ประกาศและแบบฟอร์ม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • เอกสารคำร้องทั่วไปของโครงการเรียนล่วงหน้า

ติดต่อเรา

ผู้ประสานงานโครงการเรียนล่วงหน้า ฯ , ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ 0 2118 0100 ต่อ 8057, 8231
registrar@ku.ac.th
Facebook: KULearn
กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต 0 2118 0100 ต่อ 8046-51
admission@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) รวมถึงการอุทรณ์ผลการสอบ ฯ 0 2562 5555 ต่อ 646141-6
sci@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (หลักการตลาด) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ