โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสอบไล่ รอบที่ 19/1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสำคัญของรอบที่ 19/1

– ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 25 มีนาคม 2567 เวลา 16:00 น.
– ลงทะเบียนเข้าสอบไล่ รอบที่ 19/1 … เนื่องจากสมาชิกรอบ 19/1 มีจำนวนไม่มาก ในรอบนี้ ทางผู้ดูแลระบบดำเนินการลงทะเบียนผู้ที่เข้าสอบกลางภาค เข้าสอบไล่ในสถานที่สอบเดิมให้โดยอัตโนมัติ
– วันสอบไล่ 20-21 เมษายน 2567 (ตารางสอบ >> คลิกที่นี่ <<)

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค รอบที่ 19/1

ประกาศคะแนนสอบกลางภาคโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 19/1 โดยเข้าสู่ระบบเป็นรายบุคคล
คะแนนสอบได้ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอนและผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว
>> คลิกที่นี่ << เพื่อเข้าดูคะแนนสอบกลางภาค

การลงทะเบียนเข้าสอบไล่ รอบที่ 19/1

กำหนดการเดิม 25 มีนาคม – 8 เมษายน 2567
เนื่องจากสมาชิกรอบ 19/1 มีจำนวนไม่มาก ในรอบนี้ ทางผู้ดูแลระบบดำเนินการลงทะเบียนผู้ที่เข้าสอบกลางภาครอบ 19/1 เข้าสอบไล่ในสถานที่สอบเดิมให้โดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบสิทธิ์สอบและสถานที่เข้าสอบไล่ได้ >> คลิกที่นี่ <<
กรณีมีความจำเป็นต้องการเปลี่ยนสถานที่เข้าสอบ (ออนไลน์เป็นออนไซต์ และออนไซต์เป็นออนไลน์) โปรดติดต่อโครงการฯ

สอบไล่
วันสอบไล่ 20-21 เมษายน 2567 ตามเวลาที่กำหนดไว้ในตารางสอบของแต่ละวิชา >> คลิกที่นี่ <<
ตารางสอบและ LINK การเข้า ZOOM รายบุคคล ได้ที่ลิงก์ด้านบน
ผู้เข้าสอบสามารถดาวน์โหลดคู่มือการซ้อมสอบได้ >> คลิกที่นี่ <<

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการตลอดปีการศึกษา

รุ่นที่ 19 รอบที่ 1 : 29 มกราคม 2567 – 21 เมษายน 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)
รุ่นที่ 19 รอบที่ 2 : 13 พฤษภาคม 2567 – 4 สิงหาคม 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)
รุ่นที่ 19 รอบที่ 3 : 26 สิงหาคม 2567 – 17 พฤศจิกายน 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

กำหนดการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ >> คลิกที่นี่ <<

ตรวจสอบตารางสอบของรายวิชาของรอบ 19/1 >> คลิกที่นี่ <<

โควตาพิเศษ สำหรับ TCAS 1/2568

โควตา TCAS 1/2568 สามารถดาวน์โหลดได้ >> คลิกที่นี่ <<


โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567

และตรวจสอบผลการเรียนย้อนหลังรุ่นที่ 16-19….

นิสิตที่เคยเป็นผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเข้าศึกษาด้วยช่องทางโควตาพิเศษของโครงการ หรือช่องทางอื่น ๆ ก็ตาม ที่มีผลการเรียนถึงเกณฑ์และไม่หมดอายุผลการเรียน สามารถอ่านรายละเอียดและดำเนินการได้

นิสิตจะต้องได้เลขประจำตัวนิสิต 10 หลัก (เช่น 6701234567) และดำเนินการส่งเอกสารมอบตัวผ่านระบบ ให้เรียบร้อยก่อน (เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2567 หรือตามกำหนดการของแต่ละรอบ TCAS และแต่ละวิทยาเขต) จึงจะดำเนินการต่อไปได้

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต

คำเตือน: หมดเขตการเทียบโอนของปีการศึกษา 2567 :: หลักสูตรภาษาไทย วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 และหลักสูตรนานาชาติ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567


ประกาศและแบบฟอร์ม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • เอกสารคำร้องทั่วไปของโครงการเรียนล่วงหน้า

ติดต่อเรา

สอบถามทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเรียนล่วงหน้า เงื่อนไขการสมัคร โควตาต่าง ๆ การยื่นคำร้อง เปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียน (ชื่อผิด เลขประจำตัวประชาชนผิด หรือขอยื่นคำร้องเปลี่ยนสถานที่สอบมาที่มหาวิทยาลัยในกรณีฉุกเฉิน) 0 2118 0100
ต่อ 8049
registrar@ku.ac.th
Facebook: KULearn
ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบ KU Mart (ระบบรับสมัครและชำระเงิน), KU Learn (ระบบการเรียนการสอน), KULAM (ระบบการสอบ) ยกเว้นการซ้อมสอบล่าช้า
0 2118 0100
ต่อ 8059, 8031
การเทียบโอนรายวิชา (เมื่อเป็นนิสิตของ มก. แล้ว)
0 2118 0100
ต่อ 8031
หมายเลขแจ้งปัญหา สำหรับกรณีวันสอบกลางภาค/สอบไล่เท่านั้น (ไม่รับเคสในวันปกติ) 096 224 2207
กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต 0 2118 0100 ต่อ 8049
admission@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) รวมถึงการอุทรณ์ผลการสอบ ฯ 0 2562 5555 ต่อ 646141-6
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ ไม่มีข้อมูล
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (หลักการตลาด) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ ไม่มีข้อมูล