มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการยื่นขอ, รับ และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ได้แก่ ใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบรับรองต่าง ๆ

   

หมายเหตุ  :  การยื่นขอสำหรับวิทยาเขตอื่น ๆ  ให้ดูรายละเอียดด้านล่าง
➧ ขั้นตอนผู้ยื่นขอ : Requests submission procedure

  • นิสิตปัจจุบัน ให้ login ด้วย account @ku.th
    If you are a KU current student or have and email address as account@ku.th, Please login with account@ku.th for submission.
  • นิสิตเก่า ใช้ gmail account อื่นได้
    KU alumni can login by any email address with gmail account.
  • ได้รับเอกสารผ่าน email ภายใน 2 วันทำการหลังจากชำระเงิน
    You will receive an email back within 2 days after you paid and submitted form.

➧ การยื่นขอสำหรับนิสิตวิทยาเขตอื่นให้ดูรายละเอียดตารางนี้

➧ คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

➧ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (สำหรับหน่วยงาน) 

➧ NEW !! การตรวจสอบสถานภาพจบ และขอเอกสารออนไลน์ประเภทต่าง ๆ
สำหรับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ภาคปลาย 2566 และภาคฤดูร้อน 2567 นี้ (เฉพาะปริญญาตรี บางเขน เท่านั้น)

 

ตัวอย่างเอกสาร

                       

 

NEW !!  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานภาพจบ และการขอเอกสาร