เอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบ Online

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการยื่นขอ, รับ และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ได้แก่ ใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบรับรองต่าง ๆ

➧ แนวปฏิบัติในการขอเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์pdf

➧ Guidelines for Requesting Educational
Documents in Electronic Formatpdf

➧ ขั้นตอนผู้ยื่นขอ

  • – นิสิตปัจจุบัน หรือมี account @ku.th ให้ login ด้วย account ดังกล่าว
  • – นิสิตเก่า ใช้ gmail account อื่นได้
  • กรอกแบบฟอร์มยื่นขอที่นี่(หรือคลิ๊กที่ แบนเนอร์ด้านล่าง)
  • ได้รับเอกสารผ่าน email ภายใน 2 วันทำการหลังจากชำระเงิน

*หมายเหตุ  การยื่นขอสำหรับวิทยาเขตอื่น ๆ  ให้ดูรายละเอียดด้านล่างนี้

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร

  • – 20 บาท ต่อประเภท (ราคาพิเศษสำหรับช่วยเหลือเยียวยาในช่วงวิกฤติการณ์ Covid-19 นี้เท่านั้น)
  • – ชำระออนไลน์ผ่าน QR Code

การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สำหรับหน่วยงานราชการ ห้างร้านเอกชน ต่าง  ๆ 

  • – สแกน QR Code ที่ปรากฎอยู่ในเอกสาร หรือ เข้าเว็บไซต์ https://verify.ku.ac.th
  • – กรอกเลขที่เอกสาร   และรหัสผ่าน  (สอบถามจากเจ้าของเอกสาร)

 

 

➧ NEW! การขอเอกสารออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ของนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา (เฉพาะปริญญาตรี บางเขน เท่านั้น)

➧ การยื่นขอสำหรับนิสิตวิทยาเขตอื่นให้ดูรายละเอียดตารางนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่