ปีการศึกษา 2565

ภาคต้น

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน) 5/08/65 ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน) 12/09/65
Midterm Examination Timetable for International Program Students 27/09/65
คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาคปลาย

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน) ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน)
จัดสอบโดยคณะบริหารธุรกิจ จัดสอบโดยคณะบริหารธุรกิจ
จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2561

ภาคปลาย

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 620516
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอบไล่ คณะเศรษฐศาสตร์

Summer 62

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาควิชาบูรณาการ ตารางสอบไล่วิชาบูรณาการ
ปีการศึกษา 2560

ภาคปลาย

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

Summer 61

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน