คลิกที่รูปภาพ

                                     
หมายเหตุ : ขอให้นิสิตตรวจสอบตารางสอบทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ
เนื่องจากบางรายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 

                                  

** นิสิตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS โปรดดูหน้าจอแบบแนวนอน **

 

ภาคปลาย

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน)  18/1/24  ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน)  22/3/24 
Midterm Examination Timetable for International Program Students 22/2/24   Final Examination Timetable for International Program Students 18/4/24
คณะบริหารธุรกิจ 13/11/23  คณะบริหารธุรกิจ 13/11/23 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15/11/23  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15/11/23 

 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน) 15/08/23 ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน)   26/09/23
Midterm Examination Timetable for International Program Students 08/09/23 Final Examination Timetable for International Program Students 07/12/23
คณะบริหารธุรกิจ 19/6/23 คณะบริหารธุรกิจ 19/6/23
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15/6/23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15/6/23

 

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค วิชาบูรณาการ (บางเขน) 30/4/24 ตารางสอบไล่ วิชาบูรณาการ (บางเขน) 30/4/24
ปีการศึกษา 2566

ภาคปลาย

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน)  18/1/24  ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน)  22/3/24 
Midterm Examination Timetable for International Program Students 22/2/24  Final Examination Timetable for International Program Students 18/4/24 
คณะบริหารธุรกิจ 13/11/23  คณะบริหารธุรกิจ 13/11/23 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15/11/23  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15/11/23 

 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน) 15/08/23 ตารางสอบส่วนกลาง (บางเขน)   26/09/23
Midterm Examination Timetable for International Program Students 08/09/23 Final Examination Timetable for International Program Students 07/12/23
คณะบริหารธุรกิจ 19/6/23 คณะบริหารธุรกิจ 19/6/23
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15/6/23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15/6/23

 

ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค วิชาบูรณาการ (บางเขน) 30/4/24 ตารางสอบไล่ วิชาบูรณาการ (บางเขน) 30/4/24
ปีการศึกษา 2561

ภาคปลาย

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 620516
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอบไล่ คณะเศรษฐศาสตร์

Summer 62

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาควิชาบูรณาการ ตารางสอบไล่วิชาบูรณาการ
ปีการศึกษา 2560

ภาคปลาย

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบกลางภาค คณะบริหารธุรกิจ ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

ภาคต้น

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตารางสอบกลางภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตารางสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตารางสอบไล่ คณะบริหารธุรกิจ

Summer 61

สอบกลางภาค สอบไล่
ตารางสอบกลางภาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตารางสอบไล่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน