การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE) เพิ่มเติม

การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE) เพิ่มเติม

การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE) ปี 2564  รอบเพิ่มเติม

* ก่อนการสอบจริง ให้นิสิตที่จะสอบ KU-EXITE ให้ดำเนินการเข้าระบบ KULAM เพื่อซ้อมสอบก่อนได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียดด้านล่าง)

** ขอให้นิสิตทำข้อสอบเองและตั้งใจทำ  ผลการสอบจะนำมาใช้วิเคราะห์ว่า มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษอย่างไร  การไม่ตั้งใจสอบทำให้คะแนนต่ำหรือการทุจริตทำให้ได้คะแนนสูง ๆ  ก็จะทำให้ผลการวิเคราะห์ผิดเพี้ยนไป และจะส่งผลเสียต่อนิสิตเอง 

***การไม่เข้าสอบ KU-EXITE จะไม่มีผลต่อการสำเร็จต่อการศึกษา แต่จะเป็นเงื่อนไขในการมีสิทธิ์เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบและค่าสมัครสอบ 

นิสิตที่ต้องการสอบ KU-EXITE รอบสอบ หมายเหตุ

– นิสิตรหัส 61 ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษมายื่นเพื่อมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

– นิสิตรหัสต่ำกว่า  61 ที่ยังไม่มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ

– นิสิตที่มีความประสงค์จะทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยไม่จำกัดชั้นปี

(คะแนนสอบ KU-EXITE มีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ)

ชำระค่าสมัครสอบ  400 บาท/คน/ครั้ง


– ชำระเงินออนไลน์ ได้ที่นี่ 

– ช่วงเวลาสอบ

  • 6-14 พ.ย. 64 (ชำระเงิน 1-5 พ.ย. 64)

2. กำหนดการสอบ   วันที่ 6 – 14 พ.ย. 2564

3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ

– Computer ตั้งโต้ะ Notebook หรือ iPad หรือ Tablet อื่น ๆ
ไม่แนะนำให้ทำการสอบด้วยโทรศัพท์มือถือ แต่ถ้าจะเป็นจริง ๆ ให้ทำด้วยแนวนอนเท่านั้น (Landscape Mode)
– ชุดหูฟัง (Headset) เพื่อใช้ในการฟัง Part ของ Listening
-ใช้  Web Browser ในการเข้าระบบ  เป็น Safari, Chrome หรือ Firefox
– การสอบครั้งนี้ไม่ต้องเปิดกล้องใด ๆ ให้ตนเองทำเต็มความสามารถเพื่อให้ได้ผลที่แท้จริง

4. การซ้อมสอบ

– ให้นิสิตทุกคนเข้าไปซ้อมสอบก่อนสอบจริง เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบสอบและวิธีการสอบ
– ข้อสอบซ้อมสอบจะมี  1 ชุด ใช้เวลาทำประมาณ 15 นาที ให้ทำก่อนเริ่มสอบจริง

5. การสอบจริง

– ให้เข้าสอบตามช่วงวันและเวลาที่นิสิตสะดวก ตลอด 24 ชม.

เริ่มสอบ   เที่ยงคืน (00.00 น.) ของ วันที่ 6 พ.ย. 2564

          หมดเวลาสอบ ก่อนเที่ยงคืน ของ วันที่ 14 พ.ย. 2564

– ระยะเวลาการทำข้อสอบทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 1:30 – 1:45 ชั่วโมงเมื่อเริ่มต้นการสอบแล้ว
จะเป็นการสอบต่อเนื่อง ไม่สามารถย้อนกลับหรือหยุดเวลาในระหว่างการสอบได้
ดังนั้นให้หาช่วงเวลาสอบที่ตนเองไม่ถูกขัดจังหวะหรือเสียสมาธิ
– หลังจากทำข้อสอบในส่วนของการฟังไปแล้ว (ประมาณ 30 นาที) จะมีพักเบรค 5 นาทีให้เข้าห้องน้ำได้
ถ้าไม่พักก็สามารถทำข้อสอบในส่วนต่อไปได้เลย
– รายงานผลการสอบจะแสดงให้ทันทีหลังจากส่งข้อสอบ

6. การเข้าระบบสอบ

– เข้าระบบ KULAM  ที่นี่ >>>  https://exam.ku.th
– โดยการกดปุ่ม   แล้วใช้ Account @ku.th เพื่อเข้าระบบ
– เลือกรายวิชา KU-EXITE   แล้วเลือกชุดข้อสอบ    แล้วกดปุ่ม Start
-คลิปแนะนำการเข้าระบบ  KULAM  คู่มือการเช้าใช้งาน KULAM ได้ที่นี่

7. แบบประเมินหลังการสอบ
– 
เมื่อสิ้นสุดการสอบ ที่ด้านบนสุดของหน้ารายงานผลคะแนน จะมีลิงค์ให้ทำแบบประเมินในหน้าสุดท้ายที่เป็นรายงานผลคะแนน (หรือกดที่นี่)  ขอบคุณผู้ที่ได้ประเมินทุกท่านและทางมหาวิทยาลัยจะได้นำมาปรับปรุงการสอบในปีถัด ๆ ปี

8. รายงานผลคะแนน KU-EXITE และการเทียบเคียงกับเกณฑ์สากลอื่น ๆ 
ทันทีที่กดปุ่มส่งคำตอบ  ผู้เข้าสอบจะได้ผลการสอบออกมาทันที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลคะแนนที่ได้เทียบได้ดังนี้
เช่น ถ้าได้คะแนน  45 คะแนน  ระดับคะแนนตาม  CEFR คือ A2  หรือถ้าได้ 65 คือ  ระดับ B1  โดยที่
CEFR จะแบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระดับ ได้แก่ A1, A2 คือกลุ่ม Beginner  B1,B2 คือ Intermediate และ  C1,C2 คือ Advanced

รายละเอียดการเทียบคะแนนของ KU-EXITE และความหมายของแต่ละระดับดูได้ที่นี่

9. กรณีที่มีปัญหาในขณะสอบ ทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบให้สิ้นสุดได้และต้องการสอบใหม่อีกครั้ง ให้นิสิตกรอกยื่นขอสอบได้ที่แบบฟอร์มนี้

10. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหา
– 
ให้เข้าที่ facebook สำนักบริหารการศึกษา และเข้าไปที่ช่องส่งข้อความ (Messenger) แล้วพิมพ์คำถามส่งมาใน Messenger
– คำถามที่ถูกส่งมา “พี่ห่วงใย” เอไอ สบศ. จะเป็นผู้วิเคราะห์ก่อน ถ้าพี่ห่วงใย ตอบได้ก็จะได้ให้ทันที ตลอด 24 ชม. ถ้าตอบไม่ได้จะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป   ตอบเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ