การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE)

การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE)

การสอบวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (KU-EXITE) ปี 2564

* ก่อนการสอบจริง ให้นิสิตที่จะสอบ KU-EXITE ให้ดำเนินการเข้าระบบ KULam เพื่อซ้อมสอบก่อนได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียดด้านล่าง)

** ขอให้นิสิตทำข้อสอบเองและตั้งใจทำ  ผลการสอบจะนำมาใช้วิเคราะห์ว่า มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษอย่างไร  การไม่ตั้งใจสอบทำให้คะแนนต่ำหรือการทุจริตทำให้ได้คะแนนสูง ๆ  ก็จะทำให้ผลการวิเคราะห์ผิดเพี้ยนไป และจะส่งผลเสียต่อนิสิตเอง 

***การไม่เข้าสอบ KU-EXITE จะไม่มีผลต่อการสำเร็จต่อการศึกษา แต่จะเป็นเงื่อนไขในการมีสิทธิ์เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบและค่าสมัครสอบ 

นิสิตปกติ นิสิตตกค้าง นิสิตที่ต้องการวัดผลความรู้ของตนเอง
– นิสิตรหัส 61 ที่เรียนหลักสูตร 4 ปี

– นิสิตรหัส 60 ที่เรียนหลักสูตร 5 ปี หรือ 6 ปี

– หากไม่ได้สอบ ในช่วงวันที่คณะกำหนด ให้เข้าสอบรอบเก็บตก

  • 17 ก.ค.- 23 ก.ค.

ไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่ต้องยื่นคำร้องใดๆ 

– นิสิตรหัสต่ำกว่า  61 ที่ยังไม่มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ

ชำระค่าสมัครสอบ  400 บาท 

– รอบสอบมี 3 รอบคือ

  • 29 พ.ค. – 4 มิ.ย.(ชำระเงิน 24 – 27 พ.ค.)
  • 26 มิ.ย.- 2 ก.ค. (ชำระเงิน 17 – 24 มิ.ย.)
  • 17 ก.ค.-23 ก.ค. (ชำระเงิน 7 – 15 ก.ค.)

ชำระค่าธรรมเนียมที่นี่

– ให้เข้าระบบเพื่อซ้อมสอบก่อนสอบจริง

– นิสิตรหัส  61 หรือต่ำกว่า

– ชำระค่าสมัครสอบ  400 บาท

– รอบสอบมี 1 รอบคือ

  • 17 ก.ค.-23 ก.ค. (ชำระเงิน 3 – 15 ก.ค.)

ชำระค่าธรรมเนียมที่นี่

– ให้เข้าระบบเพื่อซ้อมสอบก่อนสอบจริง

2. กำหนดการสอบของแต่ละคณะดูได้ที่นี่

สามารถเข้าทำข้อสอบได้ก่อนล่วงหน้า 1 วันและหลังจากวันที่กำหนดอีก 1  วัน  เวลาใดก็ได้  เช่น คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดสอบวันที่ 29 พค.  นิสิตคณะนี้ สามารถเข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. ถึง 30 พ.ค.

3. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบ

– Computer ตั้งโต้ะ Notebook หรือ iPad หรือ Tablet อื่น ๆ
ไม่แนะนำให้ทำการสอบด้วยโทรศัพท์มือถือ แต่ถ้าจะเป็นจริง ๆ ให้ทำด้วยแนวนอนเท่านั้น (Landscape Mode)
– ชุดหูฟัง (Headset) เพื่อใช้ในการฟัง Part ของ Listening
-ใช้  Web Browser ในการเข้าระบบ  เป็น Safari, Chrome หรือ Firefox
– การสอบครั้งนี้ไม่ต้องเปิดกล้องใด ๆ ให้ตนเองทำเต็มความสามารถเพื่อให้ได้ผลที่แท้จริง

4. การซ้อมสอบ

– ให้นิสิตทุกคนเข้าไปซ้อมสอบก่อนสอบจริง เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบสอบและวิธีการสอบ
– ข้อสอบซ้อมสอบจะมี  2 ชุด  แต่ละชุดใช้เวลาทำประมาณ 15 นาที ให้ทำอย่างน้อย 1  ชุด หรือถ้าต้องการจะทำทั้ง 2  ชุดก็ได้เช่นกัน
– เริ่มเข้าระบบ KULam เพื่อซ้อมสอบได้ทุกวัน เวลาใดก็ได้จนกว่าจะถึงวันเวลารอบที่ต้องทำข้อสอบจริง

5. การสอบจริง

– ให้เข้าสอบตามช่วงวันและเวลาที่คณะกำหนด (ดูที่นี่) เวลาใดก็ได้
– ระยะเวลาการทำข้อสอบทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 1:30 – 1:45 ชั่วโมงเมื่อเริ่มต้นการสอบแล้ว
จะเป็นการสอบต่อเนื่อง ไม่สามารถย้อนกลับหรือหยุดเวลาในระหว่างการสอบได้
ดังนั้นให้หาช่วงเวลาสอบที่ตนเองไม่ถูกขัดจังหวะหรือเสียสมาธิ
– หลังจากทำข้อสอบในส่วนของการฟังไปแล้ว (ประมาณ 30 นาที) จะมีพักเบรค 5 นาทีให้เข้าห้องน้ำได้
ถ้าไม่พักก็สามารถทำข้อสอบในส่วนต่อไปได้เลย
– รายงานผลการสอบจะแสดงให้ทันทีหลังจากส่งข้อสอบ

6. การเข้าระบบสอบ

– เข้าระบบ KULAM  ที่ https://exam.ku.th
– โดยการกดปุ่ม   แล้วใช้ Accout @ku.th เพื่อเข้าระบบ
– เลือกรายวิชา KU-EXITE   แล้วเลือกชุดข้อสอบแล้วกดปุ่ม Start
-คลิปแนะนำการเข้าระบบ  KUlam  คู่มือการเช้าใช้งาน KULam ได้ที่นี่

7. แบบประเมินหลังการสอบ
– 
เมื่อสิ้นสุดการสอบ ที่ด้านบนสุดของหน้ารายงานผลคะแนน จะมีลิงค์ให้ทำแบบประเมินในหน้าสุดท้ายที่เป็นรายงานผลคะแนน (หรือกดที่นี่)  ขอบคุณผู้ที่ได้ประเมินทุกท่านและทางมหาวิทยาลัยจะได้นำมาปรับปรุงการสอบในปีถัด ๆ ปี

8. รายงานผลคะแนน KU-EXITE และการเทียบเคียงกับเกณฑ์สากลอื่น ๆ 
ทันทีที่กดปุ่มส่งคำตอบ  ผู้เข้าสอบจะได้ผลการสอบออกมาทันที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลคะแนนที่ได้เทียบได้ดังนี้
เช่น ถ้าได้คะแนน  45 คะแนน  ระดับคะแนนตาม  CEFR คือ A2  หรือถ้าได้ 65 คือ  ระดับ B1  โดยที่
CEFR จะแบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระดับ ได้แก่ A1, A2 คือกลุ่ม Beginner  B1,B2 คือ Intermediate และ  C1,C2 คือ Advanced

รายละเอียดการเทียบคะแนนของ KU-EXITE และความหมายของแต่ละระดับดูได้ที่นี่

9. กรณีที่มีปัญหาในขณะสอบ ทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบให้สิ้นสุดได้และต้องการสอบใหม่อีกครั้งให้นิสิตสอบในรอบเก็บตก (ช่วงวันที่  17 – 23 ก.ค.) ได้อีกครั้งโดยให้นิสิตกรอกยื่นขอสอบได้ที่แบบฟอร์มนี้

10. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหา
– 
ให้เข้าที่ facebook สำนักบริหารการศึกษา และเข้าไปที่ช่องส่งข้อความ (Messenger) แล้วพิมพ์คำถามส่งมาใน Messenger
– คำถามที่ถูกส่งมา “พี่ห่วงใย” เอไอ สบศ. จะเป็นผู้วิเคราะห์ก่อน ถ้าพี่ห่วงใย ตอบได้ก็จะได้ให้ทันที ตลอด 24 ชม. ถ้าตอบไม่ได้จะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป   ตอบเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ