ระบบ KU LEARN และ KU LAM

 

ระบบสอบ KU LAM


การสนับสนุนการสอบออนไลน์ด้วย KULam โดยสำนักบริหารการศึกษา

1. การขอใช้ระบบสอบ  KULam

1.1 วิชาใดหมู่ใด (ทุกวิทยาเขต)  ที่ต้องการสอบกลางภาคหรือปลายภาค ที่ต้องมีการกดปุ่ม Start เริ่มทำข้อสอบพร้อม ๆ กัน ครั้งละเกินครั้งละ 300 คน  ให้กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อที่จะจัดเตรียมระบบให้เพียงพอต่อการสอบพร้อม ๆ กัน ก่อนการสอบจริงอย่างน้อย 48 ชม.

1.2 สำหรับการทำข้อสอบที่กำหนดเป็นช่วงเวลายาว ๆ เช่น นิสิตจะสอบเวลาใดก็ได้หนึ่งวัน ในสามวัน หรือใน อาทิตย์นั้น  ที่ไม่ได้จำเป็นต้องกด start พร้อมกัน   ไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว

2. การขอเจ้าหน้าที่คุมสอบและอำนวยการการสอบแบบถ่ายทอดสดและคุมสอบด้วยระบบ Zoom 

2.1  การจัดสอบด้วย  KULam พร้อมกับการถ่ายทอดสดการสอบด้วย Zoom , WebEx หรืออื่น ๆ ที่ทางวิชาดำเนินการคุมสอบเองได้ทั้งหมด หากมีการสอบไม่เกิน 300 คน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใด ๆ   หากมีการสอบเกิน 300 คน ห้กรอกแบบฟอร์มนี้

2.2  หากเป็นวิชาใดเป็นวิชาส่วนกลาง ที่ สบศ.  ได้ดำเนินการจัดสอบให้  และต้องการให้สบศ. ช่วยเหลือในการจัดสอบแบบ ถ่ายทอดสดโดยการใช้ Zoom สามารถทำหนังสือผ่านคณบดี  แจ้งความต้องการมาที่ ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ  สบศ.  ก่อนล่วงหน้าวันสอบจริง 1 สัปดาห์   เพื่อที่จะให้ สบศ. ได้ช่วยเตรียมระบบ Zoom และ/หรือ  แจ้งจำนวนเจ้าหน้าที่ต้องการให้ช่วยคุมสอบออนไลน์ ในส่วนเสริมที่เจ้าหน้าที่คณะไม่เพียงพอ

2.3  สำหรับการซ้อมสอบ ก่อนวันสอบจริง ๆ  สบศ.  จะช่วยเหลือในการจัดซ้อมสอบให้ครั้งแรกในการสอบกลางภาค สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยผ่านการสอบออนไลน์แบบตั้งกล้องถ่ายทอดสด  โดยการก่อนซ้อมสอบ อาจารย์ประจำวิชาจะต้องแจ้งให้นิสิตให้อ่านรายละเอียดคำแนะนำและวิธีการสอบออนไลน์แบบถ่ายถอดสดผ่านมือถือ   วันและเวลา วิธีการ ลิงค์ที่จะเข้าระบบ  Zoom ในวันซ้อมสอบ  การจองรอบที่ต้องการจะซ้อมสอบ ให้ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

คู่มือการใช้ระบบสอบ KULAM สำหรับอาจารย์ 

[]

ดาวน์โหลดที่นี่

 เข้าสู่ระบบ 

exam.ku.th/teacher

  1. สร้างวิชา    เมนู Amin > manage product > กรอกรายละเอียด
  2. สร้างข้อสอบ      เลือก วิชา > explore > item Authoring   ( Item Manange )//สร้าง folder แยก chapter > +Add  > QTI 1.2 > เลือก รูปแบบคำถาม (20 รูปแบบ)
  3. รวมชุด    เลือก วิชา > explore > test Authoring  ( Manange Assessment )> // กำหนดชื่อ ตามภาคการศึกษา เช่น 64semester1)> เลือก  selection
  4. รายชื่อผู้เข้าสอบ   เลือก วิชา > explore > manageBatch
  5. จัดตารางสอบ   เลือก วิชา > explore > Schedule

[1/4] https://youtu.be/ap7Ru0oUr04
[2/4] https://youtu.be/lQi-1ivQiYc
[3/4] https://youtu.be/vFnk4Unk8Nk
[4/4] https://youtu.be/t4tsVoAMLLM

 

ระบบเรียน  KU LEARN

ระบบ KU LEARN

[1/3] https://youtu.be/R7_UgtOVh-8
[2/3] https://youtu.be/hY9VyZ_jjsM
[3/3] https://youtu.be/1G87z8DLC_s

 เข้าสู่ระบบ 

Studio.learn.ku.th

สร้างวิชา
create
> section บท
> subsection หัวข้อ
> unit เนื้อหา
เลือก รูปแบบ Discussion ,Html ,Problem(Quiz) ,Video แล้วแก้ไขเนื้อหา

✿ กำหนดการ
การฝึกอบรมการสร้างคลิปวีดีโอด้วย iPad และการใช้งานระบบการเรียนการสอน (KU Learn) และ ระบบสอบ (KU LAM)

(หากท่านมี  iPad อยู่แล้ว ให้เตรียมมาด้วย พร้อมหูฟัง)

23 ก.ค. 63 วิทยาเขตกำแพงแสน (ห้องประชุมโรจนสุพรรณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3)
24 ก.ค.63  และ 5 ส.ค. 63 บางเขน (ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 5 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพี สาคริก)
4  ส.ค. 63  วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร (ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร)
6 ส.ค. 63    วิทยาเขตศรีราชา (ห้องประชุม 2 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี)

ช่วงเช้า
9:00- 10:00 การสร้างคลิปวีดีโอการสอนด้วย iPad และการจัดเก็บ (มี iPad ให้ทดลองใช้งาน)
10:00 – 11:00 การสร้างรายวิชาเพื่อการสอน แบบ MOOCs บน KULearn
11:00 – 12:00 การสร้างแบบทดสอบและแบบประเมิน บน KULearn (Download คู่มือที่นี่)

​12:00 – 13:00 พักเที่ยง

ช่วงบ่าย
13:00 – 14:00 การออกข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ กว่า 30 แบบใน KU LAM
14:00 – 15:00 การนำข้อสอบมาสร้างเป็นชุดข้อสอบ
15:00 – 16:00 การจัดชุดข้อสอบผูกกับกลุ่มนิสิตที่จะจัดสอบ และการจัดผู้สอบ และการบันทึกภาพผู้สอบ

✿ แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม (สำหรับอาจารย์) หรือ สแกน QR Code(ด้านล่าง)

(กรุณาล็อกอินเข้าไปกรอกแบบฟอร์มด้วย KU-Google (@ku.th)
กรณีขึ้น ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง ให้กดที่อีเมลที่แสดงด้านล่าง แล้วจะขึ้นชื่ออีเมลทั้งหมดที่ท่านล็อกอินอยู่ในปัจจุบัน ให้เลือกใช้ @ku.th)

ติดต่อสอบถาม
สำนักบริหารการศึกษา
คุณธัญญ์นัฐดา กุนอก (thannatda.k@ku.th) โทร 0 2118 0100 ต่อ (61)8059

*** ไม่เคยเข้าใช้งาน KU-Google หรือไม่ทราบอีเมล @ku.th ของตนเอง? ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้จากโพสต์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่