ระบบเรียนการสอน  KU LEARN

 เข้าสู่ระบบ 

Studio.learn.ku.th

KULearn เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่นำระบบ Open EdX ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ ได้นำมาเปิดให้บริการเพื่อให้มีรูปแบบที่สามารถใช้สอนออนไลน์ได้

การสร้างวิชา และการกำหนดค่าตั้งต้นต่าง ๆ
การสร้างโครงร่างเนื้อหา (Content)
> section บท
> subsection หัวข้อ
> unit เนื้อหา  เลือก รูปแบบ Discussion ,Html ,Problem(Quiz) ,Video แล้วแก้ไขเนื้อหา

[1/3] https://youtu.be/R7_UgtOVh-8
[2/3] https://youtu.be/hY9VyZ_jjsM
[3/3] https://youtu.be/1G87z8DLC_s

โครงการอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน(KULearn) และการสอบ(KULAM) ออนไลน์ระดับคณะ

พุธที่  15 ก.พ. 2566 เวลา   9:30 – 12:30 น.
https://registrar.ku.ac.th/oeatraining