การสอบวัดผลภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อจัดชั้นเรียน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกวิทยาเขต

จัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ปี 1 รหัส 65

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดใช้ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT 85 ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ เป็นหลัก ในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามความสามารถของนิสิต โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนน GAT 85 ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ดังนี้

สำหรับนิสิตที่มีคะแนนภาษาอังกฤษอื่นอยู่แล้ว (คะแนนต้องยังไม่หมดอายุ ก่อนวันที่ยื่น)

ให้นิสิตยื่นไฟล์คะแนนภาษาอังกฤษอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ โดยคะแนนยังไม่หมดอายุ ผ่านทางวิทยาเขต ดังนี้

> บางเขน/สุพรรณบุรี  ที่นี่   หมดเขตวันที่ 16 มิ.ย. 2565

> กำแพงแสน ที่นี่  หมดเขตวันที่ 16 มิ.ย. 2565 หรือสอบถามที่กองบริหารวิชาการและนิสิต ของวิทยาเขต

> ศรีราชา ที่นี่   หมดเขตวันที่ 16 มิ.ย. 2565 หรือสอบถามที่งานบริการการศึกษา ของวิทยาเขต

> สกลนคร ที่นี่

เกณฑ์การใช้คะแนนอื่นในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

 

สำหรับนิสิตที่ไม่มีคะแนน GAT 85 ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ หรือต้องการสอบวัดผลใหม่ >>> สอบฟรี!

นิสิตชั้นปีที่ 1  ทุกวิทยาเขต ที่ไม่ได้สอบ GAT  หรือต้องการสอบวัดผลใหม่ (เฉพาะนิสิตที่ไม่เคยเข้าสอบ KU-EXITE รอบที่ 1) เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สามารถเข้ารับการทดสอบแบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!

ให้ดำเนินการดังนี้

1. ดูตารางสอบ ที่นี่

2. สมัครสอบ :

 • รอบที่ 1 : –—–ปิดรับสมัครแล้ว ——

 • รอบที่ 2 : ไม่มีการรับสมัคร —> เปิดให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนที่ไม่เคยเข้าสอบ KU-EXITE รอบที่ 1   โดยใช้เมล @ku.th (นิสิตต้องมีรหัสประจำตัวนิสิต กรอกประวัตินิสิต และมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี แล้ว)   **หากมีการยื่นคะแนนมากกว่า 1 อย่าง  มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนที่ดีที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ**

3. ซ้อมสอบ  : ให้นิสิตเข้าไปทำข้อสอบซ้อมสอบก่อนสอบจริง เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบสอบ

 • สามารถเข้าระบบสอบ และเริ่มทำข้อสอบ ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันสอบวันแรก ที่กำหนดไว้ในแต่ละรอบสอบ
 • ข้อสอบซ้อมสอบจะมี  1 – 2  ชุด ใช้เวลาทำประมาณ 15 นาที ให้ทำก่อนเริ่มสอบจริง

 

เข้าระบบ KULAM  ที่นี่ >>>>> https://exam.ku.th

 • โดยการกดปุ่ม  แล้วใช้ Nontri account : @ku.th  เพื่อเข้าระบบ
 • เลือกรายวิชา KU-EXITE
 • เลือกชุดข้อสอบ “KU-EXITE practice”  (โปรดระวัง!! ตรวจสอบชื่อชุดข้อสอบอีกครั้ง   ก่อนกดปุ่ม Start)
 • กดปุ่ม Start
 • คลิปแนะนำการเข้าระบบ  KULAM  คู่มือการเข้าใช้งาน KULAM ได้ที่นี่

 

4. ทำข้อสอบจริง : นิสิตสามารถเลือกสอบเวลาใดก็ได้ ตลอด 24 ชม. ตามกำหนดการสอบที่ระบุไว้ (สอบเมื่อนิสิตพร้อม) และขอให้ตั้งใจทำข้อสอบด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนิสิต และมหาวิทยาลัยจะได้นำผลสอบที่ได้ ใช้สำหรับจัดชั้นเรียนและวัดผลการเรียนรู้ต่อไป

 • ข้อสอบมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • เลือกชุดข้อสอบ “KU-EXITE real test” (โปรดระวัง!! ตรวจสอบชื่อชุดข้อสอบอีกครั้ง   ก่อนกดปุ่ม Start)
 • หากสงสัยในขั้นตอนเข้าระบบสอบฯ  โปรดกลับไปอ่านที่ข้อ 3

กรุณาใช้ แท็บเล็ต หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าสอบ เนื่องจากข้อสอบมีไฟล์เสียง และมี reading passage ซึ่งมักจะแสดงผลไม่ถูกต้องในอุปกรณ์มือถือ
หากข้อ 71 เป็นต้นไปหน้าจอดูไม่ได้ ให้ปิดจอข้อสอบ แล้วย้ายไปดำเนินการต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ tablet อื่นแทน

คำอธิบายเพิ่มเติม

 • ระยะเวลาการทำข้อสอบทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 1:30 – 1:45 ชั่วโมงเมื่อเริ่มต้นการสอบแล้ว จะเป็นการสอบต่อเนื่อง ไม่สามารถย้อนกลับหรือหยุดเวลาในระหว่างการสอบได้
  ดังนั้นให้หาช่วงเวลาสอบที่ตนเองไม่ถูกขัดจังหวะหรือเสียสมาธิ
 • หลังจากทำข้อสอบในส่วนของการฟังไปแล้ว (ประมาณ 30 นาที) จะมีพักเบรค 5 นาทีให้เข้าห้องน้ำได้
  ถ้าไม่พักก็สามารถทำข้อสอบในส่วนต่อไปได้เลย
 • รายงานผลการสอบจะแสดงให้ทันทีหลังจากส่งข้อสอบ

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่

 1. ล็อกอิน Google ไม่ได้ –> นิสิตเปิดผ่านไลน์หรือ Facebook บนมือถือโดยตรง ขอให้นิสิตเปิดลิงก์ระบบสอบผ่าน Safari หรือ Chrome โดยตรงเท่านั้น!!!
 2. นิสิตจำนวนมากใช้โทรศัพท์มือถือในการทำข้อสอบ ***ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมในการทำข้อสอบที่มีข้อมูลมาก
 3. ปัญหาข้อสอบค้าง ส่วนใหญ่เกิดจากการที่อุปกรณ์ที่ใช้ทำข้อสอบ โหลดข้อมูลไม่สมบูรณ์ : วิธีแก้ไข คือ หยุดเวลา ด้วยการปิดข้อสอบ แล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ในการทำข้อสอบ
 4. การตกใจหรือกังวลใจ เมื่อข้อสอบมีปัญหาหรือ เกิดปัญหาฉุกเฉินระหว่างทำข้อสอบ : วิธีแก้ไข ขอให้นิสิตตั้งสติ Capture หน้าจอที่เกิดปัญหาไว้ (ถ้าทำได้) และปิดข้อสอบทันที เพื่อหยุดเวลาไว้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางตามข้อ 7  และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับตามลำดับคิว *ขอให้นิสิตรอประมาณ 1 วันทำการ หากไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบกลับ ค่อยติดต่อมาอีกครั้ง
 5.  ลืมบัญชี/รหัสผ่านของผู้ใช้งานเครือข่ายนนทรี (Nontri account) : ตรวจสอบได้ที่ accounts.ku.ac.th
 6. ข้อสอบการฟัง : การใช้หูฟัง จะช่วยให้การทำข้อสอบส่วนนี้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 7. การทำข้อสอบแต่ละข้อด้วยตนเอง จะทำให้ได้เริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ตรงกับทักษะของตนเอง *การให้ผู้อื่นช่วยทำข้อสอบ เป็นผลเสียต่อตัวนิสิตเอง

5. รายงานผลคะแนน KU-EXITE และเกณฑ์เทียบคะแนนเพื่อใช้ในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : เมื่อสอบเสร็จแล้ว ทันทีที่กดปุ่ม “ส่งคำตอบ” จะได้ทราบผลคะแนนทันที 

ประกาศ: เกณฑ์การเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ที่นี่

อธิบายการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้ครบ 9 หน่วยกิต

เมื่อนำผลสอบไปเทียบกับเกณฑ์คะแนนสอบ KU-EXITE ในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้ว นิสิตจะทราบว่า ตนเองจะได้เริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษใด เป็นวิชาแรก และมีเส้นทางการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตัวใดต่อไป จนครบ 9 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำหนด ดูตามรูป

ดูรายละเอียดของข้อมูลหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาต่างประเทศได้ ที่นี่     (เนื้อหาและคำอธิบายรายวิชา อยู่ที่หน้า 77 – 93)

 

6. แบบประเมินหลังทำข้อสอบเสร็จ : เมื่อทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือนิสิตทำแบบประเมินผลการใช้งานระบบสอบ KULAM ที่นี่

7. กรณีที่นิสิตเกิดปัญหาระหว่างสอบ ทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบให้สิ้นสุดได้  ขอให้นิสิตอย่าเพิ่งวิตกกังวล  >>> ให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่ ตามช่องทางนี้

 • แจ้งปัญหาได้ที่ widget “AskMe KU 4.0” สังเกตที่มุมด้านล่าง ทางขวามือ 
 • เข้า Facebook สำนักบริหารการศึกษา และเข้าไปที่ช่องส่งข้อความ (Messenger) และพิมพ์คำถามหรือแจ้งปัญหาผ่านทาง Messenger
 • ส่งอีเมลแจ้งปัญหาไปที่ registrar@ku.ac.th

คำถามที่พบบ่อย และคำตอบ

เงื่อนไขการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กรณีมีคะแนนมากกว่า 1 อย่าง   คลิกที่นี่

การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตที่ซิ่วมา ภาคที่ 2      คลิกที่นี่

การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตที่ซิ่วมา ภาคที่ 1    คลิกที่นี่

การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า  คลิกที่นี่

สาขาวิชา/คณะที่กำหนดให้เริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคปลาย คลิกที่นี่