ลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปิดระบบชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดระบบ Early Registration

ขณะนี้กำลังเตรียมการเปิดระบบช่วงลงทะเบียนล่วงหน้า (early registration) เมื่อเปิดระบบแล้วจะสามารถสมัครได้ที่นี่

หมายเหตุ: รุ่นที่ 16 รอบที่ 1 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าได้ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 และเริ่มเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์วันแรก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้สำหรับรุ่นที่ 16 รอบที่ 1 จะมีรูปแบบการสอบแบบออนไลน์จากที่บ้าน (Exam @ Home) เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งสำหรับการเปิดสอบ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในรอบที่ 2 และ 3