รูปแบบการเรียนการสอนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเรียนการสอนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบบ self-paced 100 % กล่าวคือ ในรายวิชาที่ผู้เรียนเข้าเรียนนั้นจะมีบทเรียน เอกสารประกอบการเรียน และแบบทดสอบต่าง ๆ เตรียมไว้ล่วงหน้าโดยอาจารย์ผู้สอนแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเมื่อไรก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีการเก็บบันทึกชั่วโมงเรียนหรือตรวจสอบชั่วโมงเรียนเหมือนการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่อาจารย์ผู้สอนสอนสด (LIVE) ผ่านโปรแกรมห้องประชุมออนไลน์ต่าง ๆ

การเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนสามารถเข้าไปที่เว็บ https://learn.ku.th แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ Google เดียวกันกับที่ท่านได้ดำเนินการสมัครและชำระเงินผ่านระบบรับสมัคร

learn.ku.th

https://learn.ku.th

ขั้นตอนที่ 1

1. พิมพ์ URL https://learn.ku.th บนช่องที่อยู่เว็บ

ขั้นตอนที่ 2

2. คลิกที่ปุ่ม Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 3

3. คลิกที่ปุ่ม G Google แล้วเลือกบัญชี Google เดียวกับที่สมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 4

4. เลือกที่รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและเข้าเรียนได้เลย

กรณีที่กดล็อกอิน Google แล้วขึ้นแถบสีเหลือง

กรณีนี้จะเกิดหากผู้เรียนทำการ กดปุ่มสมัครผู้ใช้ด้วยตนเองแล้วกำหนด User-Password เอง (ซึ่งจะต้องเข้าไปในอีเมลเพื่อ activate บัญชีผู้ใช้เองด้วย) หรือทำการสมัครรายวิชาใด ๆ ก่อนที่จะเข้าระบบเป็นครั้งแรก ทำให้ระบบสร้าง user รอไว้ก่อน กรณีนี้ท่านจะต้องกรอกรหัสผ่านที่ตั้งมาตอนแรกเพื่อทำการเชื่อมบัญชีเข้ากับ Google แล้วหลังจากนั้นท่านล็อกอินผ่าน Google ได้เลย

ทั้งนี้หากลืมรหัสผ่านท่านจะต้องกดที่ปุ่ม Forget Password แล้วกดรีเซ็ตรหัสผ่าน KU Learn ผ่านอีเมลของท่าน (อีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านอาจถูกกรองลงในอีเมลขยะ ท่านจะต้องกดเลือกให้อีเมลดังกล่าวไม่เป็นอีเมลขยะก่อน) หากท่านดำเนินการผิดมากเกินไป ระบบจะล็อกการเข้าระบบของท่าน ท่านจะต้องรอ 1 ชั่วโมงแล้วกดรีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่เท่านั้น เพื่อปลดล็อกบัญชี หรือติดต่อทาง AskMe เลือก โครงการเรียนล่วงหน้า หรือผ่าน Facebook ของโครงการ