โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่ มก. (Open House)

การจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ 24 (28-29 พฤศจิกายน 2562)

ครั้งที่ 23 (15-16 พฤศจิกายน 2561)

ครั้งที่ 22 (11-12 มกราคม 2561)

ครั้งที่ 21 (17-18 พฤศจิกายน 2559)
ตั้งแต่ครั้งที่ 20 ลงไป

 

 • KU OpenHouse 2019
  KU OpenHouse 2019

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแ

 • KU OpenHouse 2018
  KU OpenHouse 2018

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23 โครงการ “เลือกแ

 • KU OpenHouse 2017
  KU OpenHouse 2017

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 โครงการ “เลือกแ

 • KU OpenHouse 2016
  KU OpenHouse 2016

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 21 โครงการ “เลือกแ