openhouse

 • KU OpenHouse 2019
  KU OpenHouse 2019

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแ

 • KU OpenHouse 2018
  KU OpenHouse 2018

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23 โครงการ “เลือกแ

 • KU OpenHouse 2017
  KU OpenHouse 2017

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 โครงการ “เลือกแ

 • KU OpenHouse 2016
  KU OpenHouse 2016

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 21 โครงการ “เลือกแ