BR-Exam: วิธีการเตรียมตัวสอบออนไลน์แบบกล้องเดียว

แนวปฏิบัติการเตรียมตัวสอบออนไลน์แบบตั้งกล้องด้านหลังกล้องเดียว  2 อุปกรณ์   (BR – Mode, Basic Rear Camera)

ถามตอบแบบย่อก่อนลงไปอ่านรายละเอียดด้านล่าง

ถาม : การสอบแบบ 2 อุปกรณ์ 1 กล้องคืออะไร
ตอบ  :
อุปกรณ์ที่ (1) คือมือถือที่นิสิตใช้อยู่ทุกวันโดยเข้าระบบ Zoom หรือ Webex หรืออื่น ๆ ตามที่แต่ละวิชากำหนด เปิดกล้องให้เห็นภาพตนเองขณะนั่งสอบ และ
อุปกรณ์ที่ (2) ได้แก่ คอมพิวเตอร์หรือ iPad ที่ใช้เรียนออนไลน์อยู่แล้วทำข้อสอบ  โดยที่อุปกรณ์นี้ไม่ต้องเปิดกล้องและไม่ต้องเข้า Zoom หรือ Webex

ถาม : หนู/ผม มีมือถือเครื่องเดียว  ไม่มีคอมพิวเตอร์อื่น ไม่มี iPad ต้องทำอย่างไร
ตอบ  :
นิสิตโปรดติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโดยด่วน เพื่อดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

ถาม :  หนู/ผมมีปัญหาด้านอินเตอร์เน็ตไม่พอ หมด ทำอย่างไรได้บ้าง
ตอบ  :  นิสิตที่มีปัญหาด้านอินเตอร์เน็ตให้ กรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อขอรับซิมจากการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

คำแนะนำสำหรับอาจารย์ประจำวิชาและหน่วยงานที่จะจัดสอบ

*เนื้อหานี้เป็นแนวปฏิบัติเท่านั้น ไม่ใช่เป็นกฎข้อบังคับ  การสอบวัดผลมีหลายวิธีการ  ดังนั้นแต่ละวิชาสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการร้องเรียนจากนิสิตและผู้ปกครองเรื่องการทุจริตการสอบ ความไม่ยุติธรรมในการสอบเนื่องจากไม่เปิดกล้อง โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของนิสิตในช่วงวิกฤตโควิด *

** การบังคับใช้อุปกรณ์เดียว เช่นให้เปิดกล้องโน้ตบุ้ค แทนการใช้กล้องจากโทรศัพท์ ตามแบบสำรวจแล้ว นิสิตส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือทุกคน แต่มีนิสิตที่ใช้คอม ฯ หรือ โน้ตบุ้คเก่าเป็นจำนวนมากที่ไม่มีกล้องหน้า หรือเว็บแคม ดังนั้นการจะให้นิสิตใช้อุปกรณ์เดียวแล้วเปิดกล้องหน้าเท่านั้น จะสร้างความลำบากกับนิสิตเป็นจำนวนที่มากกว่า และที่สำคัญการใช้กล้องหน้าไม่ได้ช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในการสอบ เนื่องจากภาพที่ได้จากกล้องหน้า ไม่สามารถดูได้ว่าผู้เข้าสอบกำลังทำอะไร **

*** ให้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของนิสิตก่อนการสอบว่ามีนิสิตคนใดมีมือถือเพียงเครื่องเดียวและไม่มีคอมพิวเตอร์อื่นใดเลย ให้หาทางช่วยเหลือ ร่วมกับคณะต้นสังกัด และมหาวิทยาลัยต่อไป เนื่องจากว่าการมีมือถือเพียงเครื่องเดียว ไม่ใช่มีปัญหาเพียงการสอบ แต่จะส่งผลไปถึงการเรียนและทำงานมอบหมายด้วยเช่นเดียวกัน***

คำแนะนำสำหรับนิสิต
การเข้าห้องสองออนไลน์

ให้นิสิตเข้าห้องสอบออนไลน์ก่อนเวลาสอบจริงอย่างน้อย  20 นาที เพราะอาจจะต้องทำแบบทดสอบก่อนการสอบและมีการยืนยันตัวตนก่อนการสอบ  หากมาถึงห้องสอบช้ากว่าที่กำหนด  และต้องกินเวลาสอบไป ท่านจะเสียเวลาในส่วนของการสอบจริงไป

การสอบแต่ละรายวิชามีการสอบตามตารางของแต่ละรายวิชาให้นิสิตเข้าไปดูรายละเอียดในประกาศการสอนการสอบของในหมู่ที่ตนเองลงทะเบียน

การสอบ Online @ Home
หากมีการประกาศปิดมหาวิทยาลัยเนื่องจากวิกฤตโควิด 19 และไม่สามารถเข้ามาสอบ ณ ห้องที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ได้ ทางผู้สอน อาจจะมีจัดการสอบ (ติดตามประกาศจากผู้สอน) ตามเวลาที่กำหนดไว้เดิม โดยการสอบจะเตรียมอุปกรณ์ ทั้งหมดเอง ดังนี้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้จะมี 2  อุปกรณ์ ได้แก่ (1)โทรศัพท์มือถือ และ (2) คอมพิวเตอร์ประเภทต่าง หรือ ipad ดังนี้

อุปกรณ์ที่ 1. โทรศัพท์มือถือ ติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (หรือ Webex Meeting แล้วแต่วิชากำหนด) เพื่อการถ่ายทอดสด โดยตั้งในตำแหน่งที่ให้ได้ภาพตนเองจากกล้องหน้าขณะนั่งทำข้อสอบดังภาพตัวอย่าง  โดยการตั้งกล้องจะอยู่สูงจากศีรษะ 1 ฟุต เยื้องไปทางด้านข้างซ้ายหรือขวาให้เห็นหน้าจอภาพและสิ่งที่จะปรากฎจากการที่ผู้สอบเขียนลงบนกระดาษ

วิธีเข้า ZOOM สำหรับการคุมสอบ คลิกที่นี่

อุปกรณ์ที่ 2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ หรือ Laptop หรือ iPad  หรือ Tablet (Recommend อุปกรณ์ที่มีจอภาพใหญ่ ๆ เพื่อจะดูได้สบายตา  และกรรมการคุมสอบสามารถเห็นได้ว่าตนเองกำลังทำอะไรกับหน้าจอ   สำหรับโทรศัพท์มือถือให้ใช้ได้  ในกรณีที่จำเป็นและอาจารย์ประจำวิชาอนุญาตเป็นรายกรณี เท่านั้น )

ไม่จำเป็นต้องไปซื้อขาตั้งกล้อง  ให้ใช้เก้าอี้หรือลัง หรืออุปกรณ์ในบ้านต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ในการวางให้ได้มุมในลักษณะเช่นนี้ หรือใกล้เคียง

หากนิสิตมีมือถือเครื่องเดียว  ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มี iPad หรือไม่สามารถยืมโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์จากผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวเพื่อใช้ในระหว่างสอบได้ ให้รีบแจ้งอ.ประจำวิชา เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป  เพราะถ้านิสิตมีมือถือเครื่องเดียว ก็จะมีปัญหากับการเรียน ทำการบ้าน  ทำงานที่ได้รับมอบหมายออนไลน์ 

– ให้ดูลิงค์ที่จะเข้า Zoom จากประกาศวิชา (ลิงค์ที่ได้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น ให้อ่านจากประกาศของผู้สอนเท่านั้น ไม่ควรไปคัดลอกจากเพื่อนโดยตรง)
– ก่อนเข้า Zoom ให้ตั้งชื่อใน Zoom เป็น รหัสนิสิต  ชื่อ  สกุล เช่น 6219283443 สมชาย รักเรียน และถ้ามีคำว่าอนุญาตให้ Host ปิดเปิดไมค์โครโฟนแสดงขึ้น ให้นิสิตกดปุ่ม อนุญาต (Allow host to unmute)
– เสียบปลั๊กชาร์จหรือใช้  Power Bank เสียบกับมือถือถ่ายทอดสดให้เรียบร้อย เพื่อที่จะไม่ให้กล้องดับไปเองในขณะสอบแล้วอาจจะทำให้ผู้คุมสอบเข้าใจผิดว่าท่านปิดกล้อง
– ฟังคำชี้แจงจากกรรมการคุมสอบจากห้อง Zoom
– KULam เข้าเว็บ https://exam.ku.th

คลิปแนะนำการเข้าระบบสอบ KULAM

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ KULAM สำหรับนิสิต (ถ้าไม่ได้กำหนดให้ใช้กล้องหน้าผ่าน KU LAM สามารถข้ามไปส่วนการใช้งานทั่วไปได้เลย)
สำหรับบนคอมพิวเตอร์/Tablet อื่น ๆ
สำหรับบน iPad

คำถาม คำตอบ ที่นิสิตถามมาบ่อย ๆ  เกี่ยวกับระบบสอบ KU LAM