เริ่มรับสมัคร

วันที่ 6 มีนาคม 2567 ถึง 14 มิ.ย.2567 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

PDF    |     YOUTUBE

โครงการ “ติดปุ๊บเรียนปั๊บ”

โครงการ “ติดปุ๊บเรียนปั๊บ”

โครงการนี้คืออะไร ?

  • โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว (TCAS ของปีนั้น ๆ) ได้เรียนและสอบเพื่อวัดความรู้ในวิชาต่าง ๆ ได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา

– ประโยชน์ที่จะได้รับ ?

  • สามารถเรียนหรือสอบเพื่อเก็บหน่วยกิตได้ตั้งแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
  • เมื่อเปิดภาคการศึกษา วิชาที่ผ่านแล้วสามารถนำไปเทียบโอนได้โดยไม่ต้องเรียนซ้ำอีก และสามารถนำเวลาที่ว่างไปลงเรียนวิชาอื่น ๆ ต่อไปได้เลย

– วิธีการสอบหรือเรียนเป็นอย่างไร?

  • แต่ละวิชา ผู้สมัครสามารถเลือก (i)สอบอย่างเดียว หรือ(ii)เรียนพร้อมสอบ
  • สำหรับ่ตัวเลือกเรียนพร้อมสอบ จะมีเนื้อหาบทเรียน เป็นคลิปวีดีโอ  แบบฝึกหัด แบบทดสอบสั้น ๆ ในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้ด้วย (ยกเว้นบางวิชาที่จะต้องเลือกแบบเรียนพร้อมสอบเท่านั้น เพราะจะมีคะแนนการทำแบบฝึกหัดในบทเรียนให้ด้วย)
  • โดยผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสอบได้ 2 ครั้ง โดยจะนำเอาคะแนนครั้งที่ดีที่สุดมาใช้เป็นผลการสอบ สำหรับเนื้อหาการสอบของแต่ละวิชาจะประกอบด้วยเนื้อหาทั้งรายวิชา (รวมกลางภาคและปลายภาค) และเวลาที่ใช้ในการสอบแต่ละวิชาประมาณ 3-4 ชม. (มีแบ่งพักครึ่ง)
  • สามารถเลือกสอบได้สองรูปแบบ  คือมาสอบที่ห้องสอบจงรัก KULAM ศร.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หรือสอบออนไลน์ (ศึกษารายละเอียดอุปกรณ์ วิธีการตั้งกล้อง และซอฟท์แวร์ที่ต้องใช้ได้ที่นี่ )
  • จองรอบสอบผ่านระบบจอง  ศึกษารายละเอียดวิธีการจองได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

– ใครสามารถสมัครสอบ/สมัครเรียนพร้อมสอบได้บ้าง

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS67 ทุกรอบ ทุกสถาบันทุกวิทยาเขต แต่สำหรับว่าที่นิสิต มก.  (ทุกวิทยาเขต) เมื่อสอบผ่านแล้วสามารถนำผลการเรียน (เกรด) มาเทียบโอนได้เมื่อเปิดภาคการศึกษา สำหรับสถาบันอื่นกรุณาติดต่อกับสถาบันของท่านก่อนว่าสามารถรับเทียบโอนวิชาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้หรือไม่อย่างไร

– อัตราค่าสมัครสอบหรือเรียนพร้อมสอบเป็นอย่างไร

  • สมัครสอบอย่างเดียว (หน่วยกิตละ 200 บาทต่อวิชา เช่นวิชาฟิสิกส์ 3 หน่วยกิต ค่าสมัครคือ 600 บาท
  • สมัครเรียนพร้อมสอบ ตัวเลือกแบบนี้จะมีบทเรียนเนื้อหา แบบฝึกหัดแบบออนไลน์ให้ด้วย อัตรา 300 บาทต่อ หน่วยกิต เช่น วิชาฟิสิกส์ 3 หน่วยกิต เรียนพร้อมสอบ ค่าสมัครคือ 900 บาท
  • สำหรับวิชาภาษาอังกฤษถ้าผู้สมัครต้องการหนังสือ E-book ด้วย สามารถติดต่อซื้อเพิ่มได้โดยผ่านร้านค้าที่จัดจำหน่าย  ในราคา 500 บาท (โครงการจะมีข้อมูลการสั่งซื้อให้)

– มีวิชาอะไรเปิดให้สอบ/เรียนบ้าง

  • ดูรายละเอียดที่ด้านล่าง

– สมัครได้ที่ไหน ระยะเวลารับสมัครอย่างไร

  • ศึกษาวิธิการสมัครได้ด้านล่าง (สมัครสอบอย่างเดียว และสมัครเรียนพร้อมสอบมีวิธีการที่แตกต่างกัน)
  • ติดต่อโครงการ
   สำนักบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  02-942-8200
   รายละเอียดโครงการ คุณรัชฎาภรณ์ ขอเจริญ  และคุณนพมาศ  ดิสโก  618049 ,618204
   การใช้งานระบบ คุณศลิษฎ์ หอมกลุ่น  618059
   การชำระเงิน คุณทิพวรรณ เขม้นกิจ  618233

วิชาที่เข้าร่วมโครงการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ค่าธรรมเนียม
สอบอย่างเดียว เรียนและสอบ
01417167 Engineering Mathematics I 3 600 900
01417111 Calculus I 3 600 900
01403111 General Chemistry 4 800 1200
01420111 General Physics I 3 600 900
01424111 Principles of Biology 3 600 900
01204111* Computer and Programming* 3 900
01355101** English for Everyday life 3 600 900
01134111 Principles of Marketing 3 600 900

* สำหรับวิชา Computer Programming (01204111) มีเงื่อนไขดังนี้

 • รับไม่เกิน 50 ท่าน และเปิดเรียนพร้อมสอบเท่านั้น เนื่องจากจะมีคะแนนเก็บจากการทำแบบฝึกหัดในบทเรียนด้วย
 • จัดสอบออนไซต์เท่านั้น ซึ่งแต่ละรอบจะกำหนดช่วงเช้าเท่านั้น เนื่องจากการสอบจะประกอบด้วยบรรยายและปฏิบัติ (เช้าสอบปฏิบัติ 3 ชม. บ่ายสอบบรรยาย 2 ชม.)

** วิชา 01355101 จะเทียบโอนได้เฉพาะผู้ที่เรียนในหลักสูตรปัจจุบัน  ผู้ที่เรียนในหลักสูตรใหม่  จะไม่สามารถนำไปเทียบโอนได้ และผู้เรียนที่สมัครเรียนพร้อมสอบและถ้าต้องการหนังสือ E-Book สามารถสั่งซื้อหนังสือเรียนเสริมทักษะพร้อมแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ได้ที่ https://shop.line.me/@dktoday4u/product/1006010185

หลักสูตรและสาขาที่ปรับปรุงปี พ.ศ.2567
และมีการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกิต

ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนโครงการติดปุ๊บเรียนปั๊บ

  รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

learn.ku.th

ขั้นที่ 1

เข้าระบบการเรียนการสอน learn.ku.th โดยกดปุ่ม Login แล้วกดปุ่ม Google สีฟ้า เท่านั้น (ไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครใด ๆ ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ) เพื่อเตรียมบัญชีผู้ใช้เอาไว้สำหรับระบบการเรียนการสอน (เมื่อเข้าระบบสำเร็จ ยังไม่ต้องค้นหาวิชาในระบบนี้ วิชาเรียนล่วงหน้าจะลงทะเบียนโดยระบบตลาดออนไลน์เท่านั้น ให้ปิดแล้วไปยังขั้นตอนต่อไปก่อน)

market.ku.th

ขั้นที่ 2

ลงทะเบียนเรียน  market.ku.th โดยการเลือกรายวิชาที่ต้องการ (กรณีไม่พบวิชาให้กดปุ่ม Category แล้วกดปุ่มสีเขียวเพื่อแสดงวิชาทั้งหมด) เลือกวิชาใส่รถเข็นจนครบถ้วน แล้วชำระเงินด้วยการสแกน QR Code ชำระเงินผ่านแอปธนาคารที่รองรับระบบการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์(เมื่อลงทะเบียนเรียนร้อยแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะการชำระเงินประมาณไม่เกิน 5 นาที และรายวิชาจะเข้าระบบการเรียนการสอนให้เลย)

learn.ku.th

ขั้นที่ 3

กลับไปที่ระบบการเรียนการสอนอีกครั้ง   learn.ku.th จะพบกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(หากข้ามขั้นตอนจะทำให้ระบบล็อกอินอัตโนมัติไม่ได้ ให้อ่านวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองที่ด้านล่างก่อน) (ข้ามขั้นตอนนี้สำหรับผู้สอยอย่างเดียว)

ระบบจองรอบสอบ

ขั้นที่ 4

เลือกวันเวลาสอบตามรอบเวลาที่กำหนด    ระบบจองรอบสอบ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online และชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการสอบ

ผู้สมัครมีสิทธิ์สอบได้ 2 ครั้ง ต่อวิชา และเลือกเอาคะแนนครั้งที่ดีที่สุดมาเทียบโอน (หรือจะไม่เลือกเอามาเทียบโอนแต่ไปเรียนตามปกติเมื่อเปิดภาคก็ได้)  การสอบแต่ละรอบ สามารถสอบได้ไม่เกิน 2 วิชา (เช้า 1 วิชา บ่าย 1 วิชา) ตามกำหนดการนี้

 รอบที่ สอบวันที่ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
1 วันเสาร์ที่ 23 มี.ค. 67 08.30-12.30 12.30-16.30
2 วันเสาร์ที่ 20 เม.ย. 67 08.30-12.30 12.30-16.30
3 วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 67 08.30-12.30 12.30-16.30
4 วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 67 08.30-12.30 12.30-16.30
5 วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 67 08.30-12.30 12.30-16.30

สถานที่สอบ
สำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนสอบติดปุ๊บเรียนปั๊บ ของรอบวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
ทุกวิชา ให้สอบที่อาคารศูนย์เรียนรวม1(ศร.1) ตามเวลาที่ตนเองได้จองไว้
สำหรับ *วิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม* จะสอบที่ห้อง 603 อาคาร 15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (แผนที่)

ถ้าเลือกสอบแบบออนไลน์  ศึกษาวิธีการและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้ที่นี่

จอบรอบสอบ

จองตอนนี้  :  https://esd.psd.ku.ac.th/tpup/

วิธีการจองรอบสอบ
1. ล็อคอินด้วย gmail ของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนในระบบ KU Mart ตลาดออนไลน์
2. จะปรากฏรายการรายวิชาให้เลือกรอบสอบที่จัดขึ้นทุกเดือน
3. สามารถเปลี่ยนรอบสอบได้ก่อนถึงกำหนดสอบ คลิกที่ปุ่ม “เปลี่ยน”

FAQ คำถามที่พบบ่อย

กรณีที่ผู้สมัคร ดำเนินการข้ามขั้นตอน แล้วทำให้ติดแถบสีเหลืองหลังจากกดปุ่ม G Google Sign-in แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ด้วยตนเอง ก่อนติดต่อโครงการ

1. ตรวจสอบ Inbox อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนผ่าน market.ku.th จะมีอีเมล Activate Account จากระบบ KU Learn ให้กดลิงก์ เพื่อ Activate บัญชีผู้ใช้งาน
2. เข้าระบบด้วยรหัสผ่านชั่วคราว 12345678 (หรือ รหัสที่ตั้งเองใน KU Learn กรณีไปกรอกสมัครข้อมูลรายละเอียดเอง)
3. เมื่อเข้าระบบผ่านรหัสชั่วคราวได้แล้ว ระบบจะเชื่อม Account กับ Google ของท่านให้ ครั้งต่อไปสามารถใช้ G Google Sign-in ได้

หากกรอกรหัสผ่านชั่วคราวแล้วเข้าไม่ได้ (ทำการสมัคร account เองบน KU Learn โดยตรง) ให้ปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไม่ได้ Activate Account ในอีเมลให้ดำเนินการก่อน
2. หากจำรหัสผ่านที่เคยกรอกได้ ให้ใช้รหัสผ่านนั้น เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จระบบจะทำการเชื่อมกับ Google Account ให้
3. หากจำรหัสผ่านไม่ได้ ให้กดปุ่ม Reset Password แล้ว กรอกอีเมลของท่าน
4. หากกรอกอีเมลถูก จะมีอีเมล Reset Password จากระบบ KU Learn ให้กดลิงก์เพื่อตั้งรหัสผ่านชั่วคราวใหม่
5. กรอกรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง
6. กรอก User และ Password จากข้อ 5 เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง และระบบจะเชื่อม Account กับ Google ของท่านให้

วิธีการลงทะเบียนวิธีใช้ระบบการเรียนการสอน (และแก้ปัญหาหากท่านข้ามขั้นตอนแล้วพบกับแบนเนอร์ไม่ได้เชื่อมบัญชีสีเหลือง — ท่านจะต้องกดปุ่มลืมรหัสผ่านแล้วตั้งรหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง)

ประกาศผลการเรียน

สามารถตรวจสอบ ประกาศผลการเรียน ได้ คลิกที่นี่

กรณีไม่ได้เข้าสอบ จะไม่มีข้อมูลปรากฏ ข้อมูลจะปรากฏหลังจากเข้าสอบแล้ว โดยหากอาจารย์ยังไม่ประกาศคะแนน ผลการเรียนจะเป็น N หากประกาศคะแนนแล้วผลการเรียนจะเปลี่ยนไปเป็นเกรดตามที่นิสิตสอบได้

ผลการเรียนจะไม่เข้าสู่ทรานสคริปต์ของนิสิตโดยอัตโนมัติ นิสิตที่สอบไม่ผ่านหรือได้คะแนนน้อย ไม่ต้องกังวล จะไม่มีผลการเรียนไปปรากฏในทรานสคริปต์ ส่วนนิสิตที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์ นิสิตจะต้องดำเนินการเทียบโอนรายวิชาด้วยตนเอง หรือ เลือกลงทะเบียนเรียนตามปกติตามภาคการศึกษา

การเทียบโอนรายวิชา สามารถอ่านวิธีดำเนินการได้ คลิกที่นี่