ปฏิทินการดำเนินโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่นที่ 19 รอบที่ 1-3 ประจำปี พ.ศ. 2567

  • รุ่นที่ 19 รอบที่ 1 ช่วงเวลาระหว่าง วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 – วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)
  • รุ่นที่ 19 รอบที่ 2 ช่วงเวลาระหว่าง วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 – วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)
  • รุ่นที่ 19 รอบที่ 3 ช่วงเวลาระหว่าง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 – วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 (ระยะเวลา 12 สัปดาห์)

การเรียนการสอนของโครงการฯ เป็นรูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง (self-study) ผ่านระบบคอร์สการศึกษาที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว (คล้าย ๆ กับรูปแบบ ThaiMOOCs) และมีช่องทางให้ติดต่อสอบถามและพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนได้ประกาศไว้

โควตาพิเศษของโครงการเรียนล่วงหน้า TCAS 1/2568 จะเปิดรับสมัครประมาณต้นเดือนธันวาคม 2567 (โดยเปิดช้ากว่ากำหนด TCAS 1/2568 ของโครงการ มก. อื่น ๆ เนื่องจากต้องรอผลการเรียนของผู้เรียนพร้อมสอบ รุ่นที่ 19 รอบที่ 3)

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันทีเมื่อได้ชำระเงินและธนาคารฯ ส่งข้อมูลยืนยันการชำระเงินให้ระบบของโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

กำหนดการโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 19 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ทั้ง 3 รอบ

ดาวน์โหลด

ตารางสอบ เฉพาะรอบที่ 19/1

ดาวน์โหลด