แนะแนวเชิงรุกฯ 2565 (ในรูปแบบออนไลน์)

                                                                                                                                                                                         

2565

25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
3 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยลัย จ.นครปฐม
2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนพนัสนิคมพิทยาคาร จ.ชลบุรี
31 มกราคม 2565  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มกราคม 2565  โรงเรียนสตรีวิทยา 2
26 มกราคม 2565  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
25 มกราคม 2565  โรงเรียนหนองฉางวิทยา
24 มกราคม 2565  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
18 มกราคม 2565  โรงเรียนราชวินิต บางเขน
17 มกราคม 2565  โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย
14 มกราคม 2565  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
11 มกราคม 2565  โรงเรียนราชวินิต มัธยม