แนะแนวเชิงรุกฯ 2565 (ในรูปแบบออนไลน์)

                                                                                                                                                                                         

2565  ภาพการจัดกิจกรรม

 

22 กันยายน 2565     โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร

 8 กันยายน 2565      โรงเรียนสายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี

 8 กันยายน 2565     โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 6 กันยายน 2565     โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ

30 สิงหาคม 2565   โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี  จ.นนทบุรี

19 สิงหาคม 2565    โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

17 สิงหาคม 2565    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2565  โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ

11 กุมภาพันธ์ 2565    โรงเรียนเบญจมราชาลัยปัตตานี จ.ปัตตานี
 3 กุมภาพันธ์ 2565     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยลัย จ.นครปฐม
 2 กุมภาพันธ์ 2565     โรงเรียนพนัสนิคมพิทยาคาร จ.ชลบุรี
31 มกราคม 2565       โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มกราคม 2565      โรงเรียนสตรีวิทยา 2
26 มกราคม 2565      โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
25 มกราคม 2565      โรงเรียนหนองฉางวิทยา
24 มกราคม 2565      โรงเรียนสุรนารีวิทยา
18 มกราคม 2565      โรงเรียนราชวินิต บางเขน
17 มกราคม 2565      โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย
14 มกราคม 2565      โรงเรียนสตรีภูเก็ต
11 มกราคม 2565      โรงเรียนราชวินิต มัธยม