ลงทะเบียนรับสิทธิ์การฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับนิสิต

ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทุกระดับ และ ทุกชั้นปี และ นิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงทะเบียนรับสิทธิ์การฉีดวัคซีน COVID-19 ผ่าน Application Nisit KU ที่เมนู Vote ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เริ่ม 8.00 น. เป็นต้นไป

การลงทะเบียนนี้ เป็นการขอรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนเท่านั้น มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นิสิตยืนยันการเข้าฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดอีกครั้งหนึ่ง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต โทร. 02-1180150-9 ในเวลา 9.00-15.00 น.

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี
จาก ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ โควิด-19
ภายใต้กระทรวง อว.
โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์