ดาวน์โหลดสำเนาไฟล์ประกาศ ฯ

หมายเหตุ: อยู่ในระหว่างการจัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบแยกตามคณะ/โครงการพิเศษ นิสิตดาวน์โหลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราปกติได้ คลิกที่นี่

คลิกที่ด้านข้างเพื่อดาวน์โหลดสำเนาประกาศ ฯ

สำเนาประกาศ (PDF)