มก.จัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯโครงการเรียนล่วงหน้ากับ มก.

มก.จัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯโครงการเรียนล่วงหน้ากับ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดการเรียนการสอนออนไลน์รุ่นแรกเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจทุกท่าน

กับ โครงการเรียนล่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

#dek63 #kulearn