ประกาศกำหนดสอบปลายภาคโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์

❝ ประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดสอบปลายภาคโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2563

โดยกำหนดให้เป็นไปตามประกาศนี้ ➨

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนดสอบปลายภาค

…❞