ติดตาม Live / ย้อนหลัง จัดปฐมนิเทศการเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ได้ ที่นี่

ติดตาม Live / ย้อนหลัง จัดปฐมนิเทศการเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์ได้ ที่นี่

การจัดปฐมนิเทศการเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าออนไลน์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่  14

วันเสาร์ที่  29  มิถุนายน พ.ศ.2562

ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์  ชั้น  2  อาคารทวี  ญาณสุคนธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

เริ่ม เวลา 13:30 – 16:30น.