เรียนล่วงหน้าออนไลน์ รุ่น 14/2 ใช้ผลสอบเข้า TCAS1 ได้

– ผู้ที่เรียนรุ่น 14/1 ก็สมัครเรียนและสอบได้
– สามารถเลือกผลคะแนนสอบที่ดีสุดของรอบที่ 14/1 และ 14/2 เพื่อมาสมัคร TCAS 1 ในเดือนธันวาคม ได้
– สมัครภายในวันที่ 15 ต.ค. ราคาพิเศษ วิชาละ 3,500 บาท (หลังจากนี้ 4,500 บาท)
– เรียนอย่างเดียว (ไม่สอบวัดผล) เพียง 500 บาทต่อวิชา
– ข่าวดี จำนวนโควต้ารับเข้าศึกษาต่อในม.เกษตร แต่ละคณะเพิ่มขึ้น! ดูรายละเอียดได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/adv/