KULearn : โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2563)

ข้อปฏิบัติในการขอเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต สำหรับผู้เรียนรุ่นที่ 14 รอบที่ 1 และ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/1257.html

[ กำหนดการโครงการฯ รอบที่ 15/2 | สมัครเรียน คลิกที่นี่ ! | Facebook ของโครงการ ]

กำหนดการสำคัญ

ลงทะเบียนเรียนพร้อมสอบ วิชาละ 4,500 บาท
ตั้งแต่วันนี้ – อา. 14 มิถุนายน 2563
(ช่วงราคาพิเศษ วิชาละ 3,500 บาท
ตั้งแต่วันนี้ – อา. 24 พฤษภาคม 2563)

วันสอบกลางภาค รุ่นที่ 15 รอบที่ 2
ส. 20 – อา. 21 มิถุนายน 2563
(จัดการสอบออนไลน์ผ่านระบบ KU L.A.M.)

วันสอบไล่ รุ่นที่ 15 รอบที่ 2
ส. 1 – อา. 2 สิงหาคม 2563
(จัดการสอบออนไลน์ผ่านระบบ KU L.A.M.)

กำหนดการเพิ่มเติมและของรอบอื่น ๆ คลิกที่นี่ ]

หมายเลขติดต่อและสอบถามโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0 2118 0117 หรือ 0 2118 0100 ต่อ 8059-60, 8231 หรือ 0 2942 8200-45 ต่อ 618059-60, 618231