ดำเนินการ & ปฏิทินการศึกษา

ดำเนินการที่เว็บ https://eassess.ku.ac.th

กรณีรายการรายวิชาไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ คลิกที่นี่

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

มีข้อสงสัยติดต่อ 0 2118 0100 ต่อ 8035-43