แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ของสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ประกาศนี้สำหรับการซ้อมสอบวันอาทิตย์ที่  6 มิถุนายน และสอบจริงวันที่ 7  มิถุนายน 2564)

 

1. การสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ฯ ครั้งนี้เป็นการสอบออนไลน์แบบใช้กล้องถ่ายทอดสดในขณะสอบ

2. วันและเวลาการซ้อมสอบคือวันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น. ส่วนวันเวลาสอบจริงเป็นไปตามประกาศสำนักบริหารการศึกษา

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ฯ    คลิกที่นี่   >>>   

3. ผู้มีสิทธิ์สอบที่ไม่เข้าซ้อมสอบในวันเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในวันสอบจริง 

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบศึกษาวิธีการสอบออนไลน์ การดำเนินการซ้อมสอบและการเตรียมอุปกรณ์ ก่อนการเข้าซ้อมสอบดังคำแนะนำในเว็บด้านล่างนี้ ก่อนดำเนินการในข้อถัดไป

https://registrar.ku.ac.th/onlineexam

5. ให้ผู้เข้าสอบกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้เรียบร้อยภายในวัน ศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 16:30 หากท่านไม่กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าสอบในวันสอบจริงได้

https://forms.gle/vJh9Di4xNvFSk5xN7

6. โปรแกรมที่ใช้ในการสอบออนไลน์ครั้งนี้ได้แก่ โปรแกรม Zoom สำหรับการถ่ายทอดสด โดยการติดตั้งบนมือถือ และ KULam สำหรับการสอบ โดย KULam จะใช้งานผ่าน Web Browser, (Chrome บน คอมพิวเตอร์ หรือ Safari บน iPad)  สำหรับตำแหน่งที่มีข้อสอบที่ต้องมีการเขียนตอบร่วมด้วยใน Part ของการเขียนตอบจะใช้กระดาษและปากกา

7. เมื่อดำเนินการทุกขั้นตอนก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าซ้อมสอบ และเข้าสอบจริง ในวันเวลาที่กำหนดในลิงค์ด้านล่างนี้

Topic: สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานงบประมาณ ของ สบศ
https://zoom.us/j/99109287125?pwd=Q0FyTHl3eG1HMEhBRGNKRGZsK1UyZz09

Meeting ID: 991 0928 7125
Passcode: 212224

หากมีข้อสงสัยการติดต่อสอบถามได้ในวันซ้อมสอบหรือหากจำเป็นต้องได้คำตอบก่อนวันซ้อมสอบให้ email สอบถามได้ที่ registar@ku.ac.th ระบุหัวข้อ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน