ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS เรียบร้อยแล้ว 

ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS เรียบร้อยแล้ว

✅ สามารถดูรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ (KU82) ได้ทาง 👉  https://admission.ku.ac.th/
✅ เลือกเมนู “คู่มือนิสิตใหม่” จะแจ้งรายละเอียดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
  •  ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ KU82
  • ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบออนไลน์
  • เอกสารที่ใช้ในการทะเบียนเป็นนิสิตใหม่
  • ขั้นตอนการขอ Account nontri
  • ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา