แนะแนวเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2560

         

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวเชิงรุก ปี พ.ศ. 2560

11 กันยายน 2560   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
8 กันยายน 2560   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
1 กันยายน 2560   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
31 สิงหาคม 2560   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
30 สิงหาคม 2560   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
28 สิงหาคม 2560   โรงเรียนปทุมวิไล
25 สิงหาคม 2560   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
24 สิงหาคม 2560   โรงเรียนราชินีบน
23 สิงหาคม 2560   โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
22 สิงหาคม 2560   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
17 สิงหาคม 2560   โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
10 สิงหาคม 2560   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
8 สิงหาคม 2560   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
7 สิงหาคม 2560   โรงเรียนสายปัญญารังสิต
4 สิงหาคม 2560   โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
3 สิงหาคม 2560   โรงเรียนชลประทานวิทยา
2 สิงหาคม 2560   โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
20 กรกฎาคม 2560   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
7 กรกฎาคม 2560   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
6 กรกฎาคม 2560   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
3 กรกฎาคม 2560   โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
27 มิถุนายน 2560   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
26 มิถุนายน 2560   โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
23 มิถุนายน 2560   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
15 มิถุนายน 2560   โรงเรียนทวีธาภิเศก
8 มิถุนายน 2560   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
1 มิถุนายน 2560   โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
24 กุมภาพันธ์ 2560   โรงเรียนนครนนท์วิทยา4 วัดบางแพรกเหนือ
8 กุมภาพันธ์ 2560   โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
31 มกราคม 2560   โรงเรียนสตรีวิทยา2
27 มกราคม 2560   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
25 มกราคม 2560   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
20 มกราคม 2560   โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
19 มกราคม 2560   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
1 ธันวาคม 2559   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง