รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่

และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)

—————————————-

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน)

 

 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี

 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท

 

             รายละเอียดเพิ่มเติม