ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้และความข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE

                  สำนักบริหารการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา มก. ขอเรียนเชิญ อาจารย์ และบุคลากรสังกัดคณะ วิทยาลัย วิทยาเขตเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา เรื่อง การสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษารูปแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.10 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (ลิงก์จะแสดงเมื่อใกล้ถึงกิจกรรมตามกำหนดการ)

โครงการอบรม-cwie-รายละเอียด

คลิกทำแบบตอบรับที่นี่…