• KU OpenHouse 2016

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 21 โครงการ “เลือกแ

  สำนักบริหารการศึกษา
 • KU OpenHouse 2017

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 โครงการ “เลือกแ

  สำนักบริหารการศึกษา
 • KU OpenHouse 2018

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 23 โครงการ “เลือกแ

  สำนักบริหารการศึกษา
 • KU OpenHouse 2019

  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแ

  สำนักบริหารการศึกษา