ขอเชิญนิสิต…เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบ TOEIC วันที่ 23 เมษายน 2561

ขอเชิญนิสิต…เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบ TOEIC วันที่ 23 เมษายน 2561

“ขอเชิญนิสิต ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) และชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5-6 ปี)

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบ TOEIC

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.”

โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้…

TOEIC