ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักบริหารการศึกษา

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักบริหารการศึกษา

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักบริหารการศึกษา

……………………………………………………………..

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี (คุณวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา)

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี (คุณวุฒิปริญญาโท 1 อัตรา)

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

>>> ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักบริหารการศึกษา