TU6_Tham – UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี ฆ่าเชื้อไวรัสใน 5 นาที

TU6_Tham – UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี ฆ่าเชื้อไวรัสใน 5 นาที
TU6_Tham - UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยรังสียูวี ฆ่าเชื้อไวรัสใน 5 นาที