Author archive for Nattaporn Saekhoo

 • อบรมอาจารย์: ครูมืออาชีพ

  ✅ ครั้งที่ 1 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE 25 เมษายน 256

  สำนักบริหารการศึกษา
 • อบรมอาจารย์: ผลลัพธ์การเรียนรู้

  รายละเอียด

  สำนักบริหารการศึกษา
 • อบรมอาจารย์: อาจารย์ที่ปรึกษา

  รายละเอียด  

  สำนักบริหารการศึกษา
 • อบรมอาจารย์ 2565

  สำนักบริหารการศึกษา
 • promo_65