ข่าวประกวดราคา (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)

ข่าวประกวดราคา

 

  • B2/2565 จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระยะเวลา 12 เดือน  

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก  >><<

 

  • ตารางราคากลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก  >><<