แนะแนวเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2563

         

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวเชิงรุกปี พ.ศ. 2563

21 มกราคม 2563   โรงเรียนศรีอยุธยา
17 ธันวาคม 2562   โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
13 ธันวาคม 2562   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2
11 ธันวาคม 2562   โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
6 ธันวาคม 2562   โรงเรียนปทุมวิไล
2 ธันวาคม 2562   โรงเรียนบางกะปิ
5 ตุลาคม 2562   DekDs TCAS Fair