แนะแนวเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2562

         

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวเชิงรุก  ปี พ.ศ. 2562

13 กันยายน 2562   สิรินธรราชวิทยาลัย
12 กันยายน 2562   สิริรัตนาธร
11 กันยายน 2562   ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
10 กันยายน 2562   มัธยมวัดหนองแขม
6 กันยายน 2562   ยอแซฟอุปถัมภ์
5 กันยายน 2562   มัธยมปัญญารัตน์
5 กันยายน 2562   อัสสัมชัญ
2 กันยายน 2562   สารสาสวิเทศน์ร่มเกล้า
30 สิงหาคม 2562   โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
27 สิงหาคม 2562   โรงเรียนอรรถมิตร
26 สิงหาคม 2562   สตรีวัดมหาพฤฒาราม
23 สิงหาคม 2562   โรงเรียนสิริวัฒวิทยา
22 สิงหาคม 2562   Bangkok Advent school
22 สิงหาคม 2562   สมุทรปราการ
21 สิงหาคม 2562   กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
21 สิงหาคม 2562   เทพศิรินทร์นนทบุรี
16 สิงหาคม 2562   เพลินพัฒนา
15 สิงหาคม 2562   โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟ บางนา
14 สิงหาคม 2562   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
13 สิงหาคม 2562   โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
9 สิงหาคม 2562   โรงเรียนสายปัญญารังสิต
8 สิงหาคม 2562   โรงเรียนชลประทานวิทยา
6 สิงหาคม 2562   วัดเขมาภิรตาราม
1 สิงหาคม 2562   นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
19 กรกฎาคม 2562   สารสาสน์วิเทศรังสิต
5 มิถุนายน 2562   พระหฤทัยดอนเมือง
22 พฤษภาคม 2562   ม.ท.ส.รุ่นที่9
20 เมษายน 2562   DekD’s TCAS Fair
8 กุมภาพันธ์ 2562   สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
6 กุมภาพันธ์ 2562   โรงเรียนสมุทรปราการ
5 กุมภาพันธ์ 2562   โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
22 มกราคม 2562   ทวีธาภิเศก
17 มกราคม 2562   โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
15 มกราคม 2562   คณะราษฎรบำรุงปทุมธานี
10 มกราคม 2562   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
10 มกราคม 2562   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
10 มกราคม 2562   ราชวินิตมัธยม
4 มกราคม 2562   ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
13 ธันวาคม 2561   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
12 ธันวาคม 2561   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
7 ธันวาคม 2561   เตรียมน้อม(รามคำแหง)
3 ธันวาคม 2561   ปทุมวิไล
20 พฤศจิกายน 2561   โรงเรียนอัสสัมชัญ
4 พฤศจิกายน 2561   ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาว์เวอร์ กรุงเทพฯ