แนะแนวเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2561

         

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแนะแนวเชิงรุก ปี พ.ศ. 2561

7 กันยายน 2561   โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
6 กันยายน 2561   โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่
4 กันยายน 2561   โรงเรียนนาคประสิทธิ์
3 กันยายน 2561   โรงเรียนมัธยมสาธิตวัพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
30 สิงหาคม 2561   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
29 สิงหาคม 2561   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
27 สิงหาคม 2561   โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
24 สิงหาคม 2561   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
22 สิงหาคม 2561   โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
17 สิงหาคม 2561   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
9 สิงหาคม 2561   โรงเรียนกว่างเจ้า
7 สิงหาคม 2561   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 สิงหาคม 2561   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
1 สิงหาคม 2561   โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
26 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
23 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
20 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนไทยคริสเตียน
19 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
18 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนสาธิตพัฒนา
17 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนสารสาสน์รังสิต
13 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
12 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนเพลินพัฒนา
10 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
9 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนอมาตยกุล
6 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
5 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
2 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
28 มิถุนายน 2561   โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง
20 กุมภาพันธ์ 2561   โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
30 มกราคม 2561   โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
25 มกราคม 2561   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
24 มกราคม 2561   โรงเรียนเทพลีลา
23 มกราคม 2561   โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
19 มกราคม 2561   โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
22 ธันวาคม 2560   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
18 ธันวาคม 2560   โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
15 ธันวาคม 2560   โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
2 ธันวาคม 2560   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
29 พฤศจิกายน 2560   โรงเรียนบางกะปิ
11 กันยายน 2560   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
8 กันยายน 2560   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
1 กันยายน 2560   โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม