โครงการอบรมการใช้งาน ระบบการเรียนการสอน(KULearn) และการสอบ(KULAM) ออนไลน์

โครงการอบรมการใช้งาน ระบบการเรียนการสอน(KULearn) และการสอบ(KULAM) ออนไลน์

โครงการอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอน(KULearn) และการสอบ(KULAM) ออนไลน์ระดับคณะ

โครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เรื่องการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย KULearn (Powered by OpenEdX)  ระบบสอบออนไลน์ (KULam) และการใช้ห้องสอบจงรักในรูปแบบ Walk-in Exam  โดยวันที่ 7  มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานระบบ  KULearn และ KULam  และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วและต้องการเพิ่มเติมเทคนิคการใช้งานเชิงลึกอื่น ๆ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ผู้ที่ได้ใช้งานมาแล้วและมีเทคนิคการจัดสอบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น

▶ห้องอบรมออนไลน์

KUlearn_KUlamJOIN WEBEX MEETING
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mc7107ab2548f4ccf6468bf315c441bb0
Meeting number (access code): 2518 613 3763
Password: 9652

Enroll now

Video Clip Course
:: KULearn และวิธีการและเครื่องมือการสอนออนไลน์ (Online Teaching Guideline for Lecturers)

วันที่ 7 มิยุนายน 2565

kulearn(basic)  https://www.youtube.com/watch?v=TQBo27tuuyg

kulam (basic) upcomming…

วันที่ 10 มิยุนายน 2565

kulearn (advance 1/2)  https://youtu.be/_IBIHIBhPrQ

kulearn (advance 2/2) https://youtu.be/Z53n-PV4Nyw

kulam (share 1/2)  https://youtu.be/EWkB-5lAcXA

kulam (share 2/2) https://youtu.be/qGh4nIsCxrA

ลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์click-here-animated - www.stepplustraining.com

▶กำหนดการ (Download)

กำหนดการโครงการอบรมการใช้งาน

ระบบการเรียนการสอน(KULearn) และการสอบ(KULAM) ออนไลน์ระดับคณะ

ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565
9:00 น. – 12:00 น. การเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้วย KULearnโดย ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
12:00 น. – 13:00 น. พักกลางวัน
13:10 น. – 16:00 น. ระบบสอบขั้นพื้นฐานด้วย KULAM โดย ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

สำหรับผู้ที่เคยใช้งานแล้วและต้องการเพิ่มเติมเทคนิคการใช้งานเชิงลึกอื่น ๆ เพื่อเพิ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9:00 น. – 12:00 น. เทคนิคการใช้งาน KULearn เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ โดย ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว
12:00 น. – 13:00 น. พักกลางวัน
13:10 น. – 16:00 น. เทคนิคการใช้งาน KULAM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ โดย ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์
ตอบแบบสอบถาม 50  คน
ความรู้ความเข้าใจ 83  %
นำความรู้ไปใช้ 86.5  %
ความพึงพอใจ
90.5  %