บัตรรูปแบบใหม่ ใหม่อย่างไร?

• Smart Chip ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลในบัตร(Skimming) ด้วยมาตราฐานระดับโลก EMV (Europay, MasterCard และ Visa)

• รองรับการซื้อสินคาด้วยการใช้รหัส PIN@POS (กดรหัส ที่เครื่อง EDC แทนรายเซ็นต์)

• ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย รหัสผ่าน PIN 6หลัก

• KU Application