สายด่วน มก.ฉุกเฉินปู๊น…ปู๊น

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายและได้รับอุบัติเหตุใน มก.

 • Ξ ศูนย์รวมใจ มก. (24 ชั่วโมง)
  02 579 5526 /ภายใน 1597, 1260, 1460
 • Ξ หน่วยรักษาความปลอดภัย กองกิจการนิสิต (24 ชั่วโมง)
  02 942 8200-45  ต่อ 1926
 • Ξ งานรักษาความปลอดภัย(กองยานฯ)
  02 942 8119 /ภายใน 1445-6
 • Ξ สถานพยาบาล มก.
  02-579 0030 ต่อ 111 /ภายใน 1278, 1281-2
 • Ξ กองกิจการนิสิต
  02-118 0150-9 /ภายใน 618500
 • Ξ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายทุกชนิด
  191
 • Ξ กู้ชีพวชิรพยาบาล
  1554
 • Ξ แพทย์ฉุกเฉิน
  1669