KULam FAQ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับระบบสอบ KULam

KULam FAQ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับระบบสอบ KULam

ถาม:
 หากทำข้อสอบอยู่ ระบบ KU-LAM หลุด และกลับมาทำข้อสอบ ระบบจะมีข้อมูลที่ทำข้อสอบไปแล้วหรือไม่ หรือ ต้องเริ่มทำข้อสอบใหม่ทั้งหมด หรือเป็นอย่างไร
ตอบ: ระบบพากลับมายังข้อล่าสุดที่ทำค้างอยู่ โดยข้อที่ทำไปแล้วก็ถูกบันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเวลาที่หลุดไปเช่นหายไป 30 วินาที ระบบก็จะชดเชยให้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของอาจารย์ว่าจะให้หลุดและกลับมาทำใหม่ได้กี่ครั้ง

ถาม: หากทำข้อสอบและหมดเวลาแล้ว เช่น มีข้อสอบ 80 ข้อ ใช้เวลา 80 นาที เริ่มทำข้อสอบ 12.20 – 14.40 น. หากครบ 80 นาทีแล้ว ทำได้ 75 ข้อ ระบบจะตัดไปเลยใช้ไหมคะ แล้วระบบจะคิดคะแนนให้ที่ทำไป 75 ข้อ ใช่ไหมค่ะ
ตอบ: ถูกต้อง ระบบจะ Submit ให้เอง และจะคิดคะแนนเฉพาะข้อที่ได้ทำไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม การสอบ 80 นาที จะนับจากเวลาที่ผู้เข้าสอบกดปุ่ม Start ได้ ไม่ได้นับจากเวลาที่เป็นการเริ่มสอบตามกำหนด เช่น เวลาสอบ 12.20 – 14.40 ข้อสอบชุดนี้ให้เวลาทำ 80 นาที เวลาจะเริ่มนับ 80 นาทีหลังจากที่กดปุ่ม Start เช่น เวลาสอบคือ 12:20 เราเน็ตช้า กด Start ได้ตอน 12:22 ผู้เข้าสอบจะมีเวลา 80 นาที นั่นคือไปสิ้นสุด 14:42 (รวม 80 นาที)

ยกเว้น อาจารย์ได้ตกลงไว้ก่อนแล้วว่า กรณีเข้าผู้เข้าสอบมาสอบสาย เช่น เข้าสาย 15 นาที  จะหมดเวลาทำข้อสอบเท่า ๆ กับคนอื่นจะไม่ได้เวลาชดเชย เมื่อหมดเวลา อาจารย์สามารถกดให้หยุดทำข้อสอบและกดส่งข้อสอบแทนนิสิตได้เช่นกัน คะแนนก็จะคิดเท่ากับข้อที่ได้ทำไป

ถาม: ขณะทำข้อสอบ ด้วยระบบ KU-LAM อยู่ นิสิตสามารถ Save ระหว่างทำได้ตลอดไหมคะ หรือ ระบบ Save ข้อที่ทำไว้แล้วอัตโนมัติ ค่ะ
ตอบ: นิสิตไม่ต้องกด Save ใด ๆ เมื่อใดก็ตามนิสิตกด Next ไปข้อถัดไป ข้อนั้นจะถูกบันทึกไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว

ถาม: หากระบบถ่ายทอดสด Zoom หลุดไป เนื่องจากเครื่องร้อนมาก หรือ ปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้หลุดจากห้อง Zoom ไปโดยที่นิสิตไม่รู้ตัวเพราะกล้องตั้งไว้มุมสูง และสนใจทำข้อสอบอยู่ไม่ได้สังเกต ห้องคุมสอบสบศ. จะดำเนินการอย่างไรคะ จะติดต่อนิสิตให้ทราบเพื่อให้เข้าห้องสอบ Zoom ใหม่ด้วยวิธีใด
ตอบ: เจ้าหน้าที่คุมสอบจะหยุดข้อสอบใน KULam ที่หน้าจอเครื่องคอม ฯ ที่นิสิตทำข้อสอบอยู่ ก็จะมีข้อความขึ้นหน้าจอว่าข้อสอบถูกหยุด นิสิตก็จะหันกลับมาที่กล้อง ถ้าพบกว่ากล้องดับ ก็ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย หลังจากนั้นกรรมการก็จะปล่อยให้ทำข้อสอบต่อไป

ถาม: Link เข้าห้องสอบออนไลน์ สำหรับวันสอบจริง จะส่งให้นิสิตทางใดคะ
ตอบ: จะแจ้งให้กับอาจารย์ประจำวิชาได้แจ้งนิสิต ตามช่องทางที่อาจารย์ติดต่อในวิชานั้น