ตัวช่วย

 : KU Admission
 : 02-1180100 ต่อ 618205-6
หรือ 618046-51
 : 02-118-0112  
 : สำนักบริหารการศึกษา
ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
งานพัฒนาการรับเข้าศึกษา  (ชั้น2)
ภาคพิเศษ : เวลาเรียนต่างจากภาคปกติเล็กน้อย

  ค่าเทอมแพงกว่าประมาณ 2 เท่า

  เท่านั้นเองจ้า  (มิใช่เรียนภาคค่ำนะจ๊ะ)

โครงการ
ลูกพระพิรุณ
: สำหรับน้อง ๆ ที่มี คุณพ่อ-คุณแม่ จบจากม.เกษตรหรือที่ทำงานใน ม.เกษตร นะจ๊ะ (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)

 

โครงการ
เมล็ดพันธุ์ฯ
: สำหรับน้อง ๆ ที่มีคุณพ่อ-คุณแม่ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น เกษตรกร ชาวประมง  เป็นต้น(เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด) โดยมีเอกสารรับรอง

โครงการ
เพชรนนทรี
: สำหรับน้อง ๆ ที่คิดว่าเจ๋งจริง ๆ ขอดูคะแนนGPAX (5 ภาค) ม.4-ม.6 เทอมต้น ควร >3.00 สามารถยื่นเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนดได้เลย