รายงานการช่วยเหลือนิสิตในวิกฤตโควิดของแต่ละคณะ

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มรายงานการช่วยเหลือนิสิตในวิกฤตโควิด 19 ของแต่ละคณะได้ที่นี่ (คลิก)