วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีกรอบนโยบายการบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณาการของศาสตร์ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการการจัดการ และด้านสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้กับภูมิภาค โดยจัดตั้งคณะหลัก 4 คณะ ได้แก่

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์

Aliquam erat volutpat. Etiam tortor sapien, elementum quis semper eu, convallis eget justo. Nulla facilisi. Curabitur cursus vestibulum turpis eget sagittis. Phasellus tempus semper tellus, sed ullamcorper libero sodales a. Fusce vulputate varius quam. Curabitur erat orci, gravida eu tempus sed, pretium non ante. Vestibulum augue nisi, vulputate pellentesque posuere id, gravida et est. Suspendisse vestibulum scelerisque metus, ut bibendum lorem pharetra nec. Phasellus vitae faucibus nisi. Aliquam erat volutpat. Etiam sed neque massa. Pellentesque at augue sed neque faucibus tincidunt sit amet nec nisl

รายละเอียดเพิ่มเติม