ประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ A-Level ประจำปี 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ A-Level ประจำปี 2567

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา ผู้แทนศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบ A-Level ประจำปี 2567 วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยชี้แจงข้อปฏิบัติการจัดสอบ A-Level ให้กับสนามสอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


โรงเรียนที่เข้าร่วมจัดสอบ A-Level ประจำปี 2567

  • โรงเรียนสารวิทยา
  • โรงเรียนหอวัง
  • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
  • โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
  • โรงเรียนปากเกร็ด
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
  • โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม