การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรด้วยหลักการ Objective and Key Results (OKRs)

 


Download PDF  : OKRs – KU.pdf


https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mb39eb88b9419a1db2eb3db0cc8efc89f

Meeting number: 176 174 0604
Password: 63okr

Join by video system
Dial 1761740604@ku-edu.webex.com
You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.


ขอเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการ และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรด้วยหลักการ Objective and Key Results (OKRs)
วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.30 น.ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เข้าร่วม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr-BWWj2-YPNEPtY3Sid5sqFWu1x2u1ASkHTvRU2Ktti835w/viewform