โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 1 กันยายน 60
ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม