โครงการฝึกอบรม คณะมนุษยศาสตร์

📣📣… หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ทั้งหมด 4 หลักสูตร


✨
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)”

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคาเพียงท่านละ 3,000 บาทเท่านั้น คนไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ บรรยายโดยวิทยากรมากประสบการณ์ ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
ลงทะเบียนได้เลย!    

✨
โครงการอบรมเสริมทักษะการพูดพิธีกรมืออาชีพ
1.หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ”พูดได้ไม่ตายไมค์”
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าลงทะเบียนเพียงหลักสูตรละ 3,500 บาท/ท่าน
บรรยายโดยวิทยากรมากประสบการณ์ 2 ท่าน คุณปูเป้ ภัคนันท์ ธนาศรม และ คุณต๊อป อธิวัฒน์ ธีรนิธินันท์

✨
หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ปี 2567 รุ่นที่ 15 ระดับต้น
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนเทคนิคมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง น้ำเสียง และโทนเสียง การอ่านคำควบกล้ำ การอ่านผันวรรณยุกต์แบบมืออาชีพ บรรยายโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก กสทช.

✨
หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ปี 2567 รุ่นที่ 15 ระดับกลาง

วันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนเทคนิคมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง น้ำเสียง และโทนเสียง การอ่านคำควบกล้ำ การอ่านผันวรรณยุกต์แบบมืออาชีพ บรรยายโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจาก กสทช.